Źródła

Z UMP

Pliki źródłowe, czyli źródła, zlokalizowane są w podkatalogach src obszarów. Zawierają definicje obiektów - linii (dróg, rzek), obszarów (plamy zieleni, plamy wody, obszary miast) oraz POI różnego typu.

Linie i obszary są w plikach txt, POI w plikach pnt. Dane można edytować przy pomocy MapEdit++, MapEdit lub ręcznie w edytorze tekstowym, jednak ten tryb jest błędogenny i pozwala na wykonywanie tylko prostych korekt, albo bardzo skomplikowanych, ale pod warunkiem, że się dokładnie wie, co robić - ten tryb jest przeznaczony dla osób z uprawnieniami do zapisu.

Pliki źródłowe można zaktualizować przy pomocy cvs_update lub CVS.