Cvs update

Z UMP


cvs_update

Narzędzie do aktualizacji źródeł. Dotyczy tylko katalogu obszaru, z którego jest uruchamiany, aktualizuje źródła w podkatalogu src oraz narzędzia w katalogu obszaru, z którego cvs_update jest uruchamiany. cvs_update uruchamia klienta CVS, który wykonuje aktualizację plików źródłowych.

Uwaga nr 1: cvs_update musisz uruchomić przed zmontowaniem mapy przy pomocy mont-demont.

Uwaga nr 2: nie wolno uruchomić cvs_update gdy jesteś w trakcie edycji - gdy mapa jest zmontowana. Jeżeli to zrobisz to diffy mogą usunąć czyjąś pracę, wycofać czyjeś zmiany.

Przykład użycia cvs_update.bat

Używasz tego narzędzia w następującym cyklu:

  • usunięcie plików roboczych - pliku mapy, plików zmian (pliki diff),
  • cvs_update
  • mont-demont
  • opcjonalne wznowienie edycji jeżeli chcesz coś poprawić (mont-demont z opcją /edycja lub bezpośrednio z MapEdit
  • wysłanie diffów