Mont-demont

Z UMP

Poniższa charakterystyka monterów potrzebuje na wstępie krótkiego komentarza.

Z biegiem czasu na pierwsze miejsce wybił się mdm-py i z pomocą tego montera najlepiej pracować na źródłach.


Źródła mapy UMP są przechowywane w wielu katalogach i wielu plikach. Żeby je edytować w odpowiednim programie, trzeba pobrać najświeższe zmiany, źródła zmontować do postaci jednego dużego pliku, a po edycji rozmontować wyłapując zmiany.

Można to zrobić na kilka sposobów, poniżej porównanie (kolejność chronologiczna).

Każdy z nich pozwala na zmontowanie kilku obszarów naraz, także dodając radary i adresy, pilnuje poprawnej kolejności kroków procesu, a przy rozmontowaniu wykonuje pewne najważniejsze sprawdzania - chyba że napisano inaczej.

Porównanie monterów
Rodzaj wymagania zalety wady
w czystym Windows (w linii poleceń lub w środowisku graficznym) nic nie potrzebuje (niemal) niczego
 • nie umie zmontować dwóch obszarów naraz
 • nie radzi sobie z kombinacją "Wrocław+radary"
 • bardzo powoli demontuje (potwierdzić)
używając nakładki napisanej w Perl zainstalowany język Perl i biblioteki, lub Windows do wykonania exe (uzupełnić) nie montuje adresów (są sposoby na obejście)
używając makr (Make) (unix lub windows, w linii poleceń)
 • UNIX: Używa Perl-a, a "make sprawdz" także awk-a, ale to jest standard w uniksach, więc nic dodatkowego.
 • Windows: Wymaga narzędzi GNU z pakietu Cygwin (make, perl, awk)
 • Sprawdzanie błędów numeracji, niestyków itp. wymaga zainstalowania programu netgen
 • Opcje do montowania selektywnego (topo, zwykłe, albo dopasowane do potrzeb - np. same tramwaje, albo wybrane "warstwy")
 • Wiele opcji sprawdzania błędów: numeracja, niestyki, zygzaki, ślepe (także ślepe jednokierunkowe) -- wymagana obecność programu netgen
 • Możliwość generowania bookmarków z błędów raportowanych w innych testach
 • Zabezpieczenia przed nieumyślnym uaktualnianiem źródeł w trakcie edycji/przed rozmontowaniem
(uzupełnić)
używając nakładki napisanej w Python zainstalowany język Python 3.x (dla Win XP użyj wersji 3.4.x)
 • przy montażu program sprawdza czy masz aktualne źródła, jeśli nie to cię o tym poinformuje
 • szybki podgląd i aplikacja diffów
 • możliwość montowania zarówno wszystkich granic jak i granic częściowych
 • istnieje tryb montownia radarów i tylko dróg dla całej Polski (bez poi, bez miast, bez obszarów)
 • demontaż kontroluje czy dany poi ma nazwę i miasto (istotne przy wyszukiwaniu), oraz czy dana droga z nazwą ma miasto
 • sprawdzajka błędów kontroluje ślepe, przecięcia, zygzaki, błędy routingu (w tym ślepe jednokierunkowe), błedy w zakazach, błędy numeracji (w tym zapętloną numerację).
 • ma skróty klawiaturowe i różne skróty do montażu (np. montaż i edycja jednym kliknięciem), do poczytania w wewnętrznej pomocy (F1)
 • dwa tryby pracy: edytor i wrzucacz. W tym drugim przypadku jednym kliknięciem można uzyskać spakowane zipy do wysłania na flyspraya.
 • przy włączonych odpowiednich opcjach monter jest w stanie rozmieścić automatycznie punkty w odpowiednich plikach (nawet jeśli mamy kilka obszarów). To samo może zrobić dla wielokątów (lasy, jeziora, budynki, cmentarze itd.) oraz dużej części linii (wszystko za wyjątkiem linii z routingiem czyli dróg wszelkiego rodzaju). Nie trzeba więc wpisywać Plik= dla większości obiektów.
 • można skonfigurować obsługę dwóch różnych wersji Mapedita np. klikając lewym klawiszem uruchamiamy mapedit a klikając prawym uruchamiamy mapedit++.
 • czasami przy demontażu wykłada się z informacją o braku pamięci, ale ponowne uruchomienie pomaga.