Mont-demont bat

Z UMP


Słowem wstępu - głównym monterem jest mdm-py i z jego pomocą najlepiej pracować przy UMP.


Źródła w projekcie UMP zapisywane są w w innej postaci, niż wymagana przez program MapEdit, za pomocą którego tworzona jest mapa. Plik wsadowy mont-demont.bat to skrypt, który składa źródła w jeden plik, po czym uruchamia edytor MapEdit, w celu pokazania widoku oraz edycji wybranego obszaru.

Spis treści

Jak działa plik wsadowy mont-demont.bat

Skrypt mont-demont.bat realizuje trzy kroki:

 • Montaż mapy - utworzenie z aktualnych źródeł pliku w standardzie MapEdit. Standardowo tworzony jest plik Obszar-wynik.mp (np. Opole-wynik.mp)
 • Edycja - wprowadzenie zmian mapy za pomocą programu MapEdit. Zmiany polegają na na dodaniu nowych obiektów lub modyfikacji informacji o obiektach istniejących.
 • Demontaż - utworzenie plików źródłowych uwzględniających wprowadzone zmiany oraz plików różnicowych, (tzw diffów) zawierających wyłącznie wprowadzone zmiany.

Jak przerwać rysowanie mapy

Zmiany wprowadzane do mapy nie muszą być wpisane jednorazowo. Można przerwać rysowanie i zapisać mapę. Typowo jest to plik Obszar-wynik.mp. Później można zapisany plik ponownie otworzyć bezpośrednio za pomocą MapEdit, bez korzystania ze skryptu mont-demont.bat. Edycję można też wznowić przy pomocy polecenia:

mont-demont /edycja

Zaletą takiego powrotu do edycji jest to, że automatycznie po zapisaniu mapy i zamknięciu edytora nastąpi automatyczne rozmontowanie. By nie pomylić się przy wpisywaniu i niechcący nie uruchomić mont-demont.bat bez parametru, warto utworzyć sobie własny plik wsadowy, nazwany przykładowo edycja.bat, uruchamiający skrypt mont-demont.bat z parametrem /edycja.

Jeżeli otwarcie mapy nastąpiło bezpośrednio przez MapEdit to po wprowadzeniu kolejnych zmian mapę należy zapisać i na koniec uruchomić:

mont-demont /demont

Po każdym uruchomieniu skryptu w wyżej przedstawiony sposób, tworzone są pliki uwzględniające sumę wprowadzonych zmian podczas wielu sesji edycyjnych. Po zakończeniu całego procesu edycji na raty pliki różnicowe (tzw. diffy) należy wysłać poprzez system flyspray.

W przypadku częstego korzystania z edycji na raty bezpośrednio z użyciem edytora, warto utworzyć sobie własny plik wsadowy, nazwany przykładowo tylko-demont.bat, uruchamiający skrypt mont-demont.bat z parametrem /demont.

Uwaga! Aktualizacja źródeł (cvs_update.bat, cvs up) pomiędzy pracą "na raty" zepsuje zmiany innych osób.

Opcje

Dostępne opcje:

 • montaz, montuj, mont - montaż mapy bez uruchamiania edytora ME
 • rozklad, demont, demontaz - demontaż mapy, bez uruchamiania procedury montującej
 • edycja - uruchomienie edytora ME
 • nieszlaki - pomija szlaki podczas montażu
 • niepoi - pomija wszelkie poi podczas montażu
 • idx, nieidx - dodaje indeksy miast, oraz parametry routingu (opcja musi być dołączona do montażu i demontażu)
 • beta - wersje testowe nowego "silnika"
 • filter - ?


opcje mogą być poprzedzone "-" i "/" np

mont-demont montaz 
mont-demont -montaz 
mont-demont /montaz

zrobią dokładnie to samo

Opcja -beta

Wersja testowa i rozwojowa

Działające opcje: -montaz -montuj -mont -rozklad -demont -demontaz, tylko w beta: -tylkodrogi -porownaj


Przyspieszone demontowanie plików w porównaniu do zwykłej batowej wersji.

 • punkty adr dostają adrLabel z ulicą by podpowiadało właściwą ulicę dla dróg, z punktów jest on usuwany przy demontażu.
 • drogi dostają zawsze co najmniej puste Miasto=, dla ME2 jest łatwiej wprowadzić przez podpowiadaczkę [v], oczywiście puste wpisy Miasto przy demontażu są usuwane. Zastanawiam się czy nie dodać też pustego adrLabel
 • magicAdr tj przesuwając adr po rozmontowaniu wraca ona na miejsce a dodatkowo dostaje EntryPoint. przy korektach wachlarzyków to często przydatne.
 • wadą jest, że montuje wszytko tj *.txt *.pnt *.adr - trzeba by dopisać filtry, ale jakoś nie widziałem potrzeby, po za jednym wyjątkiem: -tylkodrogi
 • uruchomienie
  mont-demont.bat -beta -tylkodrogi montuje tylko drogi i ulice (również topo) i jest dostępny tylko dla -beta - bardzo fajne do działań typu nadawanie Miasto po wgraniu adresówkowego gpx z granicami wsi/miast kmwtw
 • korzysta z narzedzia/pnt2poi.txt
 • mocno utrudniona, ale jednak, możliwość demontowania kilku obszarów, wymaga skilla w cmd.
  Pokrótce: mont-demont.bat -beta w jednym i m-dm -beta -montaz w pozostałych interesujących obszarach, dołączenie tych dodatkowych obszarów w ME (plik>dodaj), edycja, zapis i demontaz który rozrzuci pliki po obszarach i tylko w tym pierwszym zniknie niezmienione i utworzy diffy, w pozostałych trzeba uruchomić mont-demont.bat -beta -porownaj co zrobi diffy


Opcja -idx

Wstępna dokumentacja, nierozwijane, w trakcie znikania, nie używać!

Opcja która dokłada indeksy miast do dróg (Na razie jeszcze bez POI). Co to daje? Brak potrzeby operowania extras i dodawania Miasto=, teraz wystarczy we właściwościach w zakładce Address wybrać odpowiednią pozycję. Jest też kilka ułatwiaczy w ME jak ostatnio wybrane miasto [Last], najbliższe miasta z innych obiektów [strzałka w dół], wszystkie miasta [...], można sobie też włączyć kolorowanie ulic na podstawie przynależnego miasta (polecam z opcja niepoi).

To samo dotyczy nazw ulic, dla ustawienia ulicy dla POI można skorzystać z [strzałka w dół] i wybrać właściwą nazwę. Nie wyświetli jednak nowo dodanych (w tej sesji) nazw ulic.

Uwaga!!! zanim użyjesz tej opcji trzeba ustawić ME: menu Tools>Options>[Load&Save]>przycisk [Setings for Polish Format...]> Save postal address information: as CityName,RegionName, CountryName attributes per object.

Lub uruchomić plik gpsmapedit.reg z UMP\narzedzia i zatwierdzić zmiany w rejestrze.


Opcja obsługuję też dane routingowe, można używać Tools>Generate Routing Graph

Jeżeli będziemy używać Generate Routing Graph to: można rozcinać, zmieniać przebieg, przypisać prędkości i klasy dróg, oraz restrykcje dla typów pojazdów, przesuwać nody (jest to łatwiejsze - bo skrzyżowania są ze sobą sklejone), podglądać klasy dróg na kolorowo (klawisz U), podglądać nody Routingowe (klawisz N) w postaci kwadracików na skrzyżowaniach (kolor odpowiada ilości skrzyżowań w danym punkcie).


Możemy też ustawiać restrykcje na węzłach Node Properties>[Routing] jest to dużo wygodniejsze niż postawienie dodatkowej linii, która musi spełniać różne wymagania (linia z restrykcja zapisywana jest do pliku _nowości.txt)

Grafika:restrykcje.jpg

Ograniczenia i ostrzeżenia:

 • Brak dodawania indeksu miast dla POI (do zrobienia).
 • Jeżeli w plikach dróg znajdzie ulicę z przypisanym miastem i istnieje odpowiedni plik ulice, to go przeniesie do pliku ulice (zamierzone).
 • Czasem może się pogubić jeżeli są wpisy miasto (inne niż jedno globalne) w pliku ulice.
 • Zmiana miasta w plikach *.ulice.txt nie dodaje parametru Miasto (do zrobienia).
 • Jeżeli istnieją 2(lub wiecej) plików *.ulice.txt z takim samym wpisem globalnym Miasto= to przeniesie wszystko do jednego.
 • Restrykcje typu u-turns nie są dobrze obsługiwane przez narzędzia kompilujące, i nie należy z nich korzystać.