Aktualizacja źródeł

Z UMP

Aktualizacja źródeł

Po co aktualizować źródła?

Wprowadzasz zmiany na żywym (prawie) organizmie - efekty Twojego rysowania to pliki różnicowe - diff - zawierające zmiany w stosunku do źródła w podkatalogu src. Jeżeli usunąłeś drogę to w pliku diff znajdzie się informacja o usuniętej drodze, jeżeli dodasz drogę to informacja będzie wskazywać na nowy obiekt, który należy dopisać. Jeżeli dodasz drogę, którą ktoś wcześniej już dodał - Ty o tym nie wiedziałeś, bo nie zaktualizowałeś źródeł - to dojdzie w najlepszym przypadku do zdublowania obiektu lub do konfliktu podczas wrzucania danych z pliku diff do źródeł przez osobę z uprawnieniami zapisu. Dlatego tak ważne jest, by przed rysowaniem wykonać aktualizację źródeł.

Narzędzia

Aktualizacja źródeł wykonywana jest przy pomocy jednego z narzędzi:

  • cvs_update - narzędzie aktualizuje źródła w podkatalogu src katalogu bieżącego
  • make update - pod uniksami lub Windows z zainstalowanym cygwinem i plikiem Makefile (zobacz Makefile.common)
  • CVS lub inny klient repozytorium - zrobi to co chcesz, ale w przybliżeniu działa tak samo jako cvs_update, który wywołuje Twojego klienta CVS