Mdm-gui

Z UMP

Jak w przyjemny sposób montować i demontować obszary, czyli mdm-gui w kilku zdaniach i obrazach.

Być może wiele prościej będzie Ci się pracowało z graficzną nakładką na skrypty montujące. Jeśli masz zainstalowanego Perla (w linuksie jest to w zasadzie typowe, w Windows trzeba doinstalować), możesz uruchomić mdm-gui w wersji interpretowanej (czyli plik .pl). Jeśli nie - przygotowana jest wersja exe.

Przy pierwszym uruchomieniu pojawi się okienko konfiguracji, w którym trzeba wpisać odpowiednie ścieżki dostępu oraz nazwę użytkownika cvs (w przypadku gdy będziesz chciał korzystać z obsługi cvs, której dostarcza mdm-gui):

Grafika:mdm-gui-konfiguracja.png

W górnym okienku należy wpisać katalog ze źródłami ump (powinien on się wypełnić automatycznie), natomiast w środkowym polu należy wpisać katalog roboczy, w którym pojawi się zmontowany plik z mapą (wynik.mp), oraz pliki diff po rozmontowaniu mapy. Możemy pozostawić domyślną wartość i kliknąć przycisk Utwórz, aby go utworzyć, albo podać inną dowolną ścieżkę. Jeśli dany katalog nie istnieje, to wtedy pole ma tło czerwone, a jeśli katalog istnieje, to wtedy zielone:

Grafika:mdm-gui-konfiguracja-poprawna.png


W dolnym polu wpisujemy nazwę użytkownika cvs, której używasz do przesyłania danych na serwer. Jeśli nie chcesz z tego korzystać, pozostaw to pole puste. Zapisujemy zmiany i od tej pory możemy zacząć pracę w graficznym środowisku. Gdybyśmy w przyszłości mieli potrzebę ponownej zmiany ustawień, to okno konfiguracji możemy z powrotem wywołać klikając Plik->Opcje w głównym oknie mdm-gui.

Interfejs programu mdm-gui składa się z dwóch okien: głównego okna aplikacji oraz oraz okienka output. Główne okno ma szereg opcji, które zostaną poniżej opisane.

Grafika:mdm-gui-glowne-okno.png

W górnej części okna znajdują się rejony, które możemy zmontować. Nic nie stoi na przeszkodzie aby zaznaczyć więcej niż jeden obszar. Dzięki tej opcji edycja dróg na dwóch arkuszach równocześnie jest dziecinnie prosta. Po wybraniu obszarów do montażu można zaznaczyć dodatkowe opcje:

 • Uwzględnij punkty – jeśli zaznaczysz tę opcję, to podczas montażu zostaną dodane wszelkie punkty POI.
 • Uwzględnij punkty miast – na mapie zostaną także zmontowane miasta.
 • Uwzględnij dane 'topo' – na montowanej mapie pojawią się elementy topo (punkty, ścieżki, szlaki – wszystko co jest przechowywane w plikach *.topo*).
 • Specjalne traktowanie typów – ta opcja umożliwia ochronę typów trzybajtowych (typy trzybajtowe to np. drogi planowane, szlaki, drogi rowerowe, szlaki rowerowe, linie drogowskazowe) przed przypadkową zmianą na dwubajtowe. Opcję tę powinieneś zaznaczyć w przypadku gdy używasz mapedita, który nie potrafi odpowiednio obsłużyć typów trzybajtowych.
 • Obsługa indeksu miast – tworzony jest indeks wszystkich miast. Opcja ta jest przydatna w przypadku gdy chcesz przypisać większą liczbę punktów POI albo ulic do miasta (więcej na ten temat można przeczytać tutaj).
 • Zaokrąglij do 5 cyfr – w projekcie ump używamy pięciocyfrowej dokładności dla danych. Jedynym wyjątkiem jest Wrocław, który używa 6 cyfr. Czasami może się zdarzyć podczas edycji obszaru pięciocyfrowego, że mapedit pozamienia go na 6 cyfr. Przy demontażu dostajemy wtedy ogromną ilość zmienionych plików. Aby nie stracić swojej pracy, należy wtedy zaznaczyć tę opcję i zdemontować źródła jeszcze raz. Spowoduje to zaokrąglenie danych podczas demontażu. Jeśli nie pracujesz nad UMP-Wroclaw, to możesz tę opcję mieć cały czas włączoną.
 • Wydruki kontrolne – powoduje drukowanie informacji o każdej wykonywanej czynności w okienku Output.

Po wybraniu odpowiednich obszarów oraz opcji klikamy przycisk Update (w przypadku gdy zdecydujemy się korzystać z wbudowanej w mdm-gui obsługi cvs), potem Montuj (gdy nie korzystamy z cvs, to od razu wciskamy Montuj). Jeśli wybraliśmy opcję wydruki kontrolne, to w okienku Output możemy zobaczyć co się dzieje podczas montowania:

Grafika:output2.png

Po zmontowaniu źródeł w katalogu roboczym (który ustawiliśmy na początku) pojawi się plik wynik.mp, który otwieramy w mapedicie i edytujemy jak zwykle. Po skończeniu pracy i zapisaniu zmian, klikamy Demontuj w oknie głównym mdm-gui. Po udanym demontażu okno główne wzbogaci się nam o listę zmienionych plików::

Grafika:demontaz.png

Jak widać, mamy ładnie wyszczególnione jaki plik został zmieniony, ile linijek w nim ubyło i ile przybyło. Dodatkowo mamy możliwość obejrzenia diffów (Zobacz), i uwaga! (najlepsze!) - przeniesienia dokonanych modyfikacji na źródła przy pomocy jednego klinięcia (Skopiuj). Po zaaplikowaniu zmian pozostaje nam tylko przesłanie naszej pracy na serwer i udanie się na zasłużony odpoczynek. (Klikamy Commit w okienku mdm-gui, albo korzystamy z naszej starej metody)

Miłej pracy.

PW.


Pytanie: mdm-gui nie montuje punktów adresowych, nawet nie mogę ich podejrzeć.

Odpowiedź: to nie bug, to feature ;-) Mówiąc bardziej na serio, masz do wyboru:

 • zmienić kod (w Perlu - jest dostępny)
 • użyć innego sposobu montowania: Mont-demont (pod Windows; pamiętaj w setenv.bat wpisać adresy=t)
 • zmienić na chwilę nazwę konkretnego pliku *.adr na *.adr.pnt, zrobić swoje (nie wysyłać!) i zmienić z powrotem, i dopiero wysłać. Wysyłanie "niewidzialnego" pliku spod mdm-gui jest możliwe.
 • na liście ump-devel wykazać, że należy dodać odpowiedni ptaszek, i namówić kogoś do wykonania punktu pierwszego.