Konflikt

Z UMP


Spis treści

Co to jest konflikt?

Konflikt powstaje, gdy dwóch edytorów próbuje zapisać coś w tym samym pliku na tym samym obiekcie (lub na końcu pliku) - nie mogą tego zrobić w tym samym czasie - pierwszy edytor wrzuca swoje poprawki, później drugi edytor próbuje swoje dane zapisać i powstaje konflikt.

Konflikt nie grozi osobom bez praw zapisu - to nie one zapisują zmiany, tylko pełnoprawni edytorzy - może zdarzyć się, że diffy przygotowane przez osobę bez uprawnień mogą doprowadzić do powstania konfliktu - gdy ktoś inny też edytował ten sam obiekt, a osoba z pełnymi uprawnieniami zaktualizuje źródła przed zapisaniem danych przez drugiego edytora.

W wyniku edycji może również dojść do nadpisania danych i nie ma to związku z konfliktem.

Jak wygląda konflikt?

Tu przykład z TARNOW.drogi.txt - próba wygenerowania konfliktu z jednym z edytorów, by mieć przykład do artykułu - po kilku próbach udało się. Każdy konflikt będzie tak oznaczony:

[POLYLINE]
Type=0x16
<<<<<<< TARNOW.drogi.txt
Data0=(49.95279,20.95959),(49.95288,20.95972),(49.95290,20.95990),
(49.95290,20.96005),(49.95293,20.96011),(49.95296,20.96019),
(49.95304,20.96012),(49.95313,20.96002)
=======
Data0=(49.95279,20.95959),(49.95283,20.95969),(49.95281,20.95982),
(49.95287,20.95983),(49.95290,20.95990),(49.95288,20.96005),
(49.95296,20.96019),(49.95304,20.96012),(49.95313,20.96002)
>>>>>>> 1.1073
[END]

To są dwie różne wersje obiektu - tego samego obiektu lub obszaru na końcu pliku. Konflikt nie powstanie, gdy będziecie edytować różne obiekty w tym samym pliku - Wasze zmiany zostaną uwzględnione. W tym wypadku to ścieżka, która została narysowana by mieć co pokazać w przykładzie. Pierwszy edytor trochę ją powyginał (nowe punkty, przesunięcia punktów), drugi zrobił też to samo - też powyginał. Pierwszy wrzucił zmiany na serwer, w tym czasie drugi edytor był gotowy do wrzucenia i rozpoczął operację zapisu po zakończeniu zapisu przez pierwszego edytora. W tym momencie drugiemu edytorowi CVS zgłosił błąd.

Najczęstszym przypadkiem konfliktu (i najłatwiejszym do usunięcia) jest jednak sytuacja, gdy 2 osoby jednocześnie dodały jakieś nowe obiekty. Wówczas na końcu pliku pojawi się coś podobnego:

<<<<<<< TRZEBNICA.drogi.txt
[POLYLINE]
Type=0x7
Data0=(51.235456,16.884174),(51.234480,16.884424)
Miasto=Raków
[END]

[POLYLINE]
Type=0xa
Data0=(51.402141,16.298860),(51.402894,16.298511),(51.403197,16.301162),(51.403075,16.301541)
Miasto=Siedlce
[END]
=======
[POLYLINE]
Type=0xa
Label=Wrocławska
Data0=(51.244600,16.870008),(51.244844,16.869684),(51.245083,16.869327)
Miasto=Uraz
[END]
>>>>>>> 1.223

(różnica względem poprzedniego: po obu stronach konfliktu mamy pełne obiekty (i kompletnie inne), a linia "====" nie przecina obiektu w środku), W takim wypadku wystarczy w edytorze tekstowym usunąć linie <<< === i >>>.

Czy muszę usuwać konflikt?

Nie, nie musisz - nie będziesz mógł wtedy zapisać swoich danych na serwerze. Konflikt tak na prawdę powstaje u Ciebie - w Twoich źródłach. CVS zanim pozwoli wykonać commit musi mieć dane bez konfliktów, dopóki nie usuniesz konfliktu - nie zapiszesz danych.

Jak usunąć konflikt?

Najprościej przerobić powyższy fragment na coś takiego:

[POLYLINE]
Type=0x16
Data0=(49.95279,20.95959),(49.95288,20.95972),(49.95290,20.95990),
(49.95290,20.96005),(49.95293,20.96011),(49.95296,20.96019),
(49.95304,20.96012),(49.95313,20.96002)
[END]

[POLYLINE]
Type=0x16
Data0=(49.95279,20.95959),(49.95283,20.95969),(49.95281,20.95982),
(49.95287,20.95983),(49.95290,20.95990),(49.95288,20.96005),
(49.95296,20.96019),(49.95304,20.96012),(49.95313,20.96002)
[END]

czyli usunąć linie:

  • >>>>>>> 1.1073,
  • <<<<<<< TARNOW.drogi.txt
  • linię separującą wersje - złożoną ze znaków równości

oraz dorobić brakujące linie definiujące obiekty (END oraz POLYLINE), po czym KONIECZNIE zmontować mapę, obejrzeć to miejsce i podjąć decyzję na żywym organizmie (najprawdopodobniej skasować jeden z obiektów, być może także przesunąć kilka punktów w pozostawianym), a później wysłać zmiany.

Bardzo rzadko zdarzy się, że konflikt będzie dotyczył tej samej wersji obiektu (jak w przykładzie powyżej) - dwie osoby zrobią to samo, dodadzą punkt w tym samym miejscu, np. dorobią brakujące skrzyżowanie na przecięciu dwóch linii - wtedy dwie wersje będą takie same (czy na pewno? tak - sprawdzone empirycznie). W tym wypadku wystarczy jedną odrzucić.