Nadpisanie

Z UMP


Co to jest Nadpisanie Danych

Nadpisanie danych powstaje, gdy dwóch edytorów pracuje na tym samym pliku, ale jeden z nich zaktualizuje źródła gdy ma zmontowaną mapę (zaktualizuje przed rozmontowaniem mapy). Pierwszy edytor wrzuca swoje poprawki, później drugi edytor próbuje swoje dane zapisać - ma nieaktualne źródła i wymusza zapisanie swoich danych odrzucając zmiany poprzednika.

Nadpisanie nie grozi osobom bez praw zapisu - to nie one zapisują zmiany, tylko pełnoprawni edytorzy.

W wyniku edycji może również dojść do konfliktu i tam dzięki aktualizacji źródeł jedna ze stron dowie się o konflikcie.

Jak uniknąć Nadpisania Danych?

Najprościej - gdy masz zmontowaną mapę i jesteś w trakcie edycji nie aktualizuj źródeł. NIGDY! Po rozmontowaniu skrypty potraktują Twoją mapę jako wzorzec i usuną (wygenerują diffy) wszystko to, co dodał Twój poprzednik (będzie zły, że zniszczyłeś jego pracę).

Jak naprawić błąd?

Jeżeli rysowałeś nowe obiekty ew. zmieniałeś coś większego możesz:

  • albo skopiować je sobie jako tekst z plików źródłowych na chwilę do edytora tekstowego
  • albo jako wygodnego schowka użyć MapEdit ze zmontowaną mapą z innego obszaru - tam skopiować obiekty na których Ci zależy - później je wycofasz bez zapisu, a możesz mieć otwartych wiele okien edytora

Gdy już zabezpieczysz dane:

  • usuń pliki z Twoimi zmianami z katalogu źródeł (src) - dla bezpieczeństwa wszystkie zmienione w danym dniu,
  • zaktualizuj źródła,
  • jeżeli masz to jako tekst - wklej do źródeł i popraw w MapEdit - przejrzyj,
  • jeżeli masz to jako obiekty w innym oknie edytora - zmontuj mapę, przeklej, popraw błędy,
  • na końcu zapisz zmiany.