Prezentacja GPX na mapie online

Z UMP

Mapa w wersji online udostępnia funkcjonalność prezentacji własnych plików GPX lub GDB na tle mapy. Pliki takie jednak są wspierane nie bezpośrednio, a przez zewnętrzne serwisy. W skrócie wgrywamy plik na jeden z wspieranych portali i używamy odpowiedniego id pliku lub wgranej trasy w url mapy UMP. Przy pomocy zestawu dodatkowych parametrów możliwa jest również zmiana koloru czy grubości rysowanych śladów.

Ślady można pokazać na głównej mapie jak pokazano poniżej lub użyć tej samej składni do prezentacji w formie iframe, czego przykład można obejrzeć na stronie:

http://www.znajkraj.pl/na-nartach-po-gorach-izerskich

Funkcjonalność wgrywania plików na serwer UMP nie jest możliwa (na razie?), a prezentacja plików GPX została ograniczona jedynie do plików wgrywanych na inne serwisy z taką opcją. Flyspray służy głównie do zgłaszania błędów i sugestii do mapy a opcja prezentacji na mapie została dodana w celu łatwego podglądu załączników. Jeśli masz ślad, który chciałbyś pokazać znajomym na tle mapy UMP, lepiej użyć jednego z poniższych portali. Zbiór wspieranych serwisów wynika z próśb użytkowników i jeśli korzystasz już z innej tego typu usługi i chciałbyś również dla niej wsparcia, zgłoś na Flyspray lub dodaj opis w komentarzu do zgłoszenia http://ump.fuw.edu.pl/flyspray/index.php?do=details&task_id=5879&project=4

Poniżej wymienione są wszystkie z dotychczas wspieranych źródeł danych zewnętrznych oraz opis dodatkowych parametrów sterujących stylem wyświetlania zewnętrznych danych.

Spis treści

Flyspray

Flyspray jest pierwszym źródłem zintegrowanym z mapą online. Załączniki typu GPX oraz GDB publikowane w zgłoszeniach posiadają nawet obok bezpośredni link do mapy WWW, więc nie trzeba niczego pamiętać, tylko kliknąć. Wchodząc głębiej w szczegóły, jeśli weźmiemy przykładowe zgłoszenie:

http://ump.fuw.edu.pl/flyspray/index.php?do=details&task_id=6111

widzimy załącznik o adresie: http://ump.fuw.edu.pl/flyspray/index.php?getfile=6980 . Wartość parametru getfile= jest w tym wypadku istotna, gdyż jest przekazywana w url do strony z mapą jako parametr fs_track=. Zatem w tym przykładzie podgląd zawartości załącznika na mapie sprowadza się do otworzenia strony:

http://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?fs_track=6980

Bikemap

Wgrane trasy do serwisu http://www.bikemap.net/ można wyświetlić na mapie WWW analogicznie do tych z Flyspray. Zatem jeśli mamy ślad, który wgraliśmy do wspomnianego portalu, np:

http://www.bikemap.net/route/155124

i chcemy zaprezentować go na mapie UMP, należy wziąć ostatni człon złożony z cyfr i wpisać go jako parametr bm_track adresu UMP:

http://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?bm_track=155124

W ten sam sposób i z tą samą nazwą parametru (bm_track) można użyć również śladów z pozostałych podstron tego portalu przeznaczonych dla biegaczy, turystów pieszych czy rolkarzy: http://www.runmap.net/ http://www.wandermap.net/ http://www.inlinemap.net/ http://www.mopedmap.net/ .

gpsies

http://www.gpsies.com/ to kolejny portal, który umożliwia wgrywanie własnych śladów do późniejszej analizy, skąd można wyświetlić pliki na mapie UMP. Po wybraniu istniejącej trasy lub wgraniu własnego pliku GPX szczegóły uzyskamy na stronie jak w przykładzie:

http://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=qtatcwjjrewhvgrs

W tym wypadku istotna jest wartość parametru fileId, którą wpisujemy jako parametr gs_track mapy UMP:

http://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?gs_track=qtatcwjjrewhvgrs

dodatkowe opcje URL

Poza wymienionymi parametrami służącymi przekazaniu który plik wyświetlić, można również określić sposób jego rysowania na mapie:

  • fillColor=blue : kolor wypełnienia punktów, kolor wg formatu CSS, może być w formie słownej lub hex, np: 6495ED (bez znaku #)
  • fillColor2=red : jw, po zaznaczeniu
  • fillOpacity=0.4 : przezroczystość wypełnienia punktów
  • strokeColor=blue : kolor śladów i obwódki punktów
  • strokeColor2=red : jw, po zaznaczeniu
  • strokeOpacity=0.5 : przezroczystość śladu i obwódki punktów
  • strokeWidth=3 : grubość śladów i obwódki punktów
  • pointRadius=6 : promień punktów

i przykładowy url wykorzystujący niektóre z wymienionych parametrów:

http://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?bm_track=155124&strokeColor=magenta&strokeWidth=10

Dodatkowo możliwe jest dodanie więcej niż jednego pliku dodając tyle parametrów bm_track, fs_track, gs_track ile potrzeba, parametry stylu dotyczyć będą jednak wszystkich razem. Pliki GPX/GDB mogą zawierać zarówno ślady jak i punkty POI. Nazwy obiektów będą prezentowane w formie dymka po zaznaczeniu (kliknięciu).