Statystyka

Z UMP

Statystyka artykułów

W bazie danych jest w sumie 612 stron.

Ta liczba uwzględnia strony dyskusji, strony na temat UMP, strony prowizoryczne ("stuby"), strony przekierowujące, oraz inne, które trudno uznać za artykuły. Wyłączając powyższe, jest prawdopodobnie 148 stron, które można uznać za artykuły.

Przesłano 357 plików.

Od uruchomienia UMP było 7 850 771 odwiedzin stron i wykonano 7 335 edycji. Daje to średnio 11,99 edycji na stronę i 1 070,32 odwiedzin na edycję.

Długość kolejki zadań to 0.

Statystyka użytkowników

Jest 157 zarejestrowanych użytkowników. Spośród nich 4 (czyli 2,55%) ma status Administratorzy.

Najczęściej odwiedzane strony