Statystyka

Z UMP

Statystyka artykułów

W bazie danych jest w sumie 617 stron.

Ta liczba uwzględnia strony dyskusji, strony na temat UMP, strony prowizoryczne ("stuby"), strony przekierowujące, oraz inne, które trudno uznać za artykuły. Wyłączając powyższe, jest prawdopodobnie 149 stron, które można uznać za artykuły.

Przesłano 361 plików.

Od uruchomienia UMP było 8 849 371 odwiedzin stron i wykonano 7 399 edycji. Daje to średnio 11,99 edycji na stronę i 1 196,02 odwiedzin na edycję.

Długość kolejki zadań to 0.

Statystyka użytkowników

Jest 157 zarejestrowanych użytkowników. Spośród nich 3 (czyli 1,91%) ma status Administratorzy.

Najczęściej odwiedzane strony