Statystyka

Z UMP

Statystyka artykułów

W bazie danych jest w sumie 578 stron.

Ta liczba uwzględnia strony dyskusji, strony na temat UMP, strony prowizoryczne ("stuby"), strony przekierowujące, oraz inne, które trudno uznać za artykuły. Wyłączając powyższe, jest prawdopodobnie 136 stron, które można uznać za artykuły.

Przesłano 331 plików.

Od uruchomienia UMP było 3 000 697 odwiedzin stron i wykonano 6 878 edycji. Daje to średnio 11,90 edycji na stronę i 436,27 odwiedzin na edycję.

Długość kolejki zadań to 0.

Statystyka użytkowników

Jest 157 zarejestrowanych użytkowników. Spośród nich 4 (czyli 2,55%) ma status Administratorzy.

Najczęściej odwiedzane strony