Statystyka

Z UMP

Statystyka artykułów

W bazie danych jest w sumie 590 stron.

Ta liczba uwzględnia strony dyskusji, strony na temat UMP, strony prowizoryczne ("stuby"), strony przekierowujące, oraz inne, które trudno uznać za artykuły. Wyłączając powyższe, jest prawdopodobnie 138 stron, które można uznać za artykuły.

Przesłano 337 plików.

Od uruchomienia UMP było 4 903 008 odwiedzin stron i wykonano 6 936 edycji. Daje to średnio 11,76 edycji na stronę i 706,89 odwiedzin na edycję.

Długość kolejki zadań to 0.

Statystyka użytkowników

Jest 157 zarejestrowanych użytkowników. Spośród nich 4 (czyli 2,55%) ma status Administratorzy.

Najczęściej odwiedzane strony