Statystyka

Z UMP

Statystyka artykułów

W bazie danych jest w sumie 598 stron.

Ta liczba uwzględnia strony dyskusji, strony na temat UMP, strony prowizoryczne ("stuby"), strony przekierowujące, oraz inne, które trudno uznać za artykuły. Wyłączając powyższe, jest prawdopodobnie 148 stron, które można uznać za artykuły.

Przesłano 343 pliki.

Od uruchomienia UMP było 6 894 159 odwiedzin stron i wykonano 7 083 edycje. Daje to średnio 11,84 edycji na stronę i 973,34 odwiedziny na edycję.

Długość kolejki zadań to 0.

Statystyka użytkowników

Jest 157 zarejestrowanych użytkowników. Spośród nich 4 (czyli 2,55%) ma status Administratorzy.

Najczęściej odwiedzane strony