Pakiet edycyjny

Z UMP

Spis treści

Cel

Opis pobrania źródeł mapy i przystosowania środowiska do pracy na nich.

Ściągnięcie źródeł

Windows:

Utwórz w wybranym miejscu folder na wszystkie pliki mapowe. Ściągnij pakiet startowy (110kB) i rozpakuj zawartość do tego folderu. Przeczytaj opis "instaluj.txt", szczególnie jeśli nie chcesz ściągać wszystkich obszarów (ponad 5GB!), ale tylko 'swój'.

Lista możliwych do pobrania obszarów jest tutaj.

Oczywiście samo przeczytanie pliku z opisem nie wystarczy. Trzeba się zastosować do tego, co jest w nim napisane.

Uruchom programik "instaluj". Do folderu ze źródłami skopiuj plik setenv.bat z folderu narzędzia pobranego z pakietem edycyjnym.

Jeśli już masz konto w cvs UMP, a tylko instalujesz środowisko od nowa, zajrzyj do pkt. 4.

Wersje Mapedit-a zmienia się na tyle często że pakiet startowy może już go nie pobrać, wtedy musisz samemu go pobrać z http://www.geopainting.com/en/#last i wypakować do katalogu gdzie uruchamiałeś instaluj.bat

Linux:

W jakimś katalogu, np. domowym, robimy katalog, w którym będą pliki źródeł mapy - raczej w okienku tekstowym (Terminal), bo potem większość operacji będzie też w ten sposób:

mkdir ~/ump
cd ~/ump

Ustaw jako kto będziesz ściągał:

export CVSROOT=:pserver:nazwa_usera@cvs.ump.waw.pl/home/cvsroot

zamiast słów nazwa_usera wpisujemy naszą nazwę użytkownika, albo guest

cvs login

po wydaniu tego polecenia zostaniemy poproszeni o hasło do naszego konta. Musimy je podać, chyba że masz już plik ~/.cvspass.

Jeśli nie masz polecenia cvs, to zainstaluj zależnie od swojego środowiska, np.

sudo apt-get install cvs

Ściągnij obowiązkowy zestaw

cvs co narzedzia

oraz te fragmenty, które Cię interesują:

cvs co -c   # sprawdzenie możliwości
cvs co UMP-PL-Bialystok     # lub inny region, lub
cvs co POLSKA   # lub
cvs co EUROPA   # itp.
cvs co all   ## uwaga: to jest ponad 5GB danych

po wydaniu tego polecenia rozpocznie się pobieranie źródeł.

Jeśli lubisz make, to przeczytaj Makefile.common.

Oba:

Masz już "wersję podstawową" źródeł UMP – co najmniej jeden folder UMP-PL-Rejon, oraz folder narzedzia. Można zacząć (próbować) rysować: Pierwsze.

Konfiguracja środowiska

Niemal żadna. Poczytaj o ustawieniach programu do edycji źródeł.

Praca na źródłach: wiersz poleceń, WinCVS i TortoiseCVS

Po uzyskaniu dostępu do źródeł, najwygodniejszą formą ich aktualizowania, wysyłania zmian na serwer są nakładki Mdm-gui albo Mdm-py.

Opcjonalne formy to:

- wiersz poleceń Windows

Instalując środowisko od nowa, w oknie folderu z zainstalowanym pakietem edycyjnym, po kliknięciu w ścieżkę adresu (u mnie: Komputer-Dysk lokalny D-UMP) i wpisaniu cmd uzyskasz otwarcie wiersza poleceń dla źródeł.

Wpisz komendę logowania się (nazwa to oczywiście Twój nick, który masz nadany po uzyskaniu uprawnień do edycji źródeł):

cvs.exe -d:pserver:nazwa@cvs.ump.waw.pl/home/cvsroot login

Pojawi się wiersz:

CVS password: 

Wpisując hasło zauważysz, że nie pojawia się ono w linii a kursor nie zmienia położenia - tak ma być.

Po zatwierdzeniu, przy pierwszorazowym logowaniu się, w systemie Windows pojawi się plik .cvspass. Możesz go wyszukać przez Start -> wyszukaj programy i pliki ->.cvspass. Obecność tego pliku daje stałe wejście do źródeł, dzięki czemu nie musisz przy każdorazowym rozpoczynaniu pracy logować się na serwer.

To wszystko. Mając już źródła możemy je aktualizować, pobierać brakujące obszary oraz wysyłać to cośmy zmienili używając przykładowych, poniższych komend:

cvs.exe -d:pserver:nazwa@cvs.ump.waw.pl/home/cvsroot checkout UMP-Slowacja (pobierzemy obszar Słowacji)
cvs.exe -d:pserver:nazwa@cvs.ump.waw.pl/home/cvsroot update UMP-PL-Warszawa (zaktualizujemy obszar Warszawy)
cvs.exe -d:pserver:nazwa@cvs.ump.waw.pl/home/cvsroot commit UMP-PL-Krakow (wyślemy na serwer to, co zmieniliśmy w Krakowie)


- TortoiseCVS omówiony szczegółowo tutaj.

- WinCVS: Co potrzebujemy:

  • ze strony CvsGui ściągamy plik opisany jako: "Latest Development Release: WinCvs 2.0.9 (released 2007-01-30)"
  • możemy (ale nie musimy) zainstalować Pythona ze strony programu - ściągamy plik opisany jako .Windows installer.

Jeśli ściągnęliśmy Pythona, to uruchamiamy instalator i instalujemy akceptując wszystkie domyślne ustawienia. Uruchamiamy instalator Wincvs i również akceptujemy wszystkie domyślne ustawienia.

Konfiguracja WinCVS Uruchamiamy WinCVS, oglądamy powitalny obrazek, i wita nas główne okno programu. [ nie ma obrazka ] Pierwszą rzeczą do wykonania będzie dodanie nowego repozytorium (czyli zdalnej bazy źródeł). W tym celu wybieramy kolejno Remote -> create new repository:

Grafika:wincvs-create-repo.jpg

Otwiera się nam tak wyglądające okienko:

Grafika:wincvs-create-repo-2.jpg

Wybieramy przycisk ... nad Pomoc i przechodzimy do kolejnego okna. Tu wybieramy kolejno: Protocol: pserver Repository path: /home/cvsroot Poprzez dwukrotne klikniecie na słowie Hostname otworzy się kolejne małe okno w którym wpisujemy ump.waw.pl; analogicznie wypełniamy pola Username i Password. Jeśli chcemy tylko odczytywać repozytorium projektu UMP i nie posiadamy własnego konta w systemie, jako użytkownik wpisujemy słowo guest. Pole Password pozostawiamy wówczas niewypełnione. Jeżeli posiadamy konto, wpisujemy tu odpowiednio nadany nam identyfikator i hasło we właściwe pola, zatwierdzamy i gotowe.