0x0c – roundabout (rondo)

Z UMP

Spis treści

Opis

Typ: 0x0c
Indeks prędkości: 1 (20 km/h)
Indeks kategorii: 0 (zmienny)
Poziom: analogiczny jak drogi, które łączy (0-2).

Tym typem rysujemy rondo (które musi być traktowane osobno ze względu na komunikowanie manewru przez numer zjazdu, a nie przez skręt w prawo lub lewo jak w przypadku zwykłego skrzyżowania). Poziom rysowania ustalamy wg wyższego poziomu dróg, które rondo łączy (np. jeśli są to drogi na poziomach 1 i 2, wybieramy 2, żeby na poziomie 2 nie było dziury).

Uwaga: Ronda turbinowe rysujemy w postaci okręgu i bez udziwnień na wjazdach. W nazwie można dodać {turbinowe}

Nazwa drogi: jeśli rondo ma nazwę, to jego nazwa. W przeciwnym razie puste.

Klasa zmieniana jest (przez netgena) na najwyższą z jaką rondo jest połączone.

Rysowanie rond

Ronda rysujemy stosując narzędzie Polyline:Circle i zaznaczamy ich kierunkowość. Rondo zostanie uproszczone na etapie kompilacji. Niektórzy lubią rysować ronda ręcznie samodzielnie wyginając linie - tak długo jak długo mają one zbliżony do okręgu kształt - jest to akceptowalne.

Idealny zły przykład: zamiast pozwolić zadziałać narzędziu okrąg, autor tego bohomazu (i autor tego opisu) narysował coś takiego (Krasnystaw).
Idealny zły przykład: zamiast pozwolić zadziałać narzędziu okrąg, autor tego bohomazu (i autor tego opisu) narysował coś takiego (Krasnystaw).

Oczywiście nie wszystkie ronda są okrągłe i jeżeli znacząco odbiegają od okręgu to są rysowane tak jak w rzeczywistości.

Rondo o innym kształcie: w Gniewoszowie.
Rondo o innym kształcie: w Gniewoszowie.

Wjazdy/zjazdy

Na większych rondach wjazdy/zjazdy są odseparowane - tworzą małe trójkątne wysepki. Nie musisz tego rysować w ten sposób - możesz uprościć stosując wspólny wjazd/zjazd. Jedyny minus (poza wizualnym - dla estetów) jest w przypadku rond, gdy na wysokości wysepki znajduje się jakiś dodatkowy zjazd/wjazd bocznej uliczki i bez wysepki musisz zastosować linię zakazu skrętu.

Cięcie rond

W większości rysowane w postaci jednego kawałka drogi, jednak zdarzają się przypadki, kiedy musi być rozcięte na 2 połówki. Jeżeli po narysowaniu ronda nie są zgłaszane błędy - nie musisz ciąć ronda. Rondo zgodne ze sztuką powinno mieć w punkcie początku/końca jedno ze skrzyżowań. Jeżeli po narysowaniu punkt początkowy ronda przypada w innym miejscu - można rondo obrócić.

System przed kompilacją rozetnie rondo na pół i jeżeli początek/koniec połówki przypadnie zbyt blisko innego wjazdu/zjazdu - prawdopodobnie zostanie zgłoszony błąd zbyt bliskich węzłów. Dalsze ekrany pokazują ten przypadek.

Stan pierwotny: zgłaszany błąd dla dwóch punktów - za bliskie.
Stan pierwotny: zgłaszany błąd dla dwóch punktów - za bliskie.
W trybie edycji węzłów: początek/koniec ronda jest na jednym ze zjazdów.
W trybie edycji węzłów: początek/koniec ronda jest na jednym ze zjazdów.
Cięcie automatyczne: w ten sposób system wykona cięcie ronda - to jest przyczyna błędu za bliskie.
Cięcie automatyczne: w ten sposób system wykona cięcie ronda - to jest przyczyna błędu za bliskie.
Po cięciu ręcznym: wykonano ręczne cięcie w ten sposób, by skrzyżowanie wypadło na nowym początku po rozcięciu.
Po cięciu ręcznym: wykonano ręczne cięcie w ten sposób, by skrzyżowanie wypadło na nowym początku po rozcięciu.

Rodzaje dróg

Drogi główne:

Autostrada (0x01) * Szybkiego ruchu (0x02) * Główna (0x03) * Arteria komunikacyjna (0x04) * Zbiorcza (0x05)

Drogi poboczne:

Lokalna (0x06) * Alejka (0x07) * Gruntowa (0x0a) * Ścieżka (0x16)

Łączniki:

Rondo (0x0c) * Łącznik (0x0b) * Rampa wolna (0x08) * Rampa szybka (0x09)

Rozszerzone:

Rowerowa (0x0d) * Tunel (0xe)

Szlaki:

Szlaki piesze(0x010e00...) * Szlaki rowerowe(0x010e08...) * Ścieżki edukacyjne(0x010e0f)