0x03 – other highway road (droga główna)

Z UMP

Opis

Typ: 0x03
Indeks prędkości: 4 (80 km/h), nazwane: 3 (60 km/h)
Indeks kategorii(klasa): 3
Poziom: 3

Tym typem rysujemy drogi krajowe ("czerwone"), z dwucyfrowym oznaczeniem (w uzasadnionych przypadkach ważniejsze trzycyfrowe wojewódzkie). W miastach, poza krajówkami, także drogi tranzytowe przez miasto o podobnych parametrach/klasie drogi.

W wielu przypadkach te drogi to drogi dwujezdniowe. W takim przypadku obie jezdnie (nitki) rysujemy osobno jako drogi jednokierunkowe (zaznaczając Polyline has direction). Wówczas tylko jednej nitce nadajemy poziom EndLevel=3, druga powinna mieć EndLevel=1.

Uwaga: jezdnie w drogach dwujezdniowych co jakiś czas połączone są łącznikami pozwalającymi na skręcanie w lewo, zawracanie. Łączniki te można rysować na dwa sposoby:

a) gdy są to części dróg przecinających drogę dwujezdniową pod kątem ok. 90°, wówczas powinny być rysowane typem drogi, która przecina 0x03.

Warszawskie przykłady z Czerniakowskiej i Traktu Brzeskiego.

W taki sposób narysujemy też lewoskręty i zjazdy np. na stacje benzynowe, przykład z Kielc.

Dodatkowa sprawa to klasa łącznika. By uniknąć braku ciągłości klas przy zawracaniu na takim łączniku, trzeba nadać mu klasę drogi dwujezdniowej, poprzez wpisanie w Extras parametru ForceClass= z odpowiednią wartością. Jednak wytyczanie dłuższych tras raczej nie prowadzi zawrotkami więc dodawanie im FC będzie rzadkością. Przy okazji ciekawostka techniczna, na powyższym przykładzie z Traktu Brzeskiego widać, że ze względu na zakaz zawracania, dodawanie tego parametru nie miałoby tam sensu.


Powyższe wynikają z algorytmu routingu. Nie zastosowanie się do tego sprawi, że zamiast poprowadzić użytkownika połączeniem nawigacja po prostu je pominie, przeciągając czasem kilometry do następnego skrzyżowania.

b) gdy łącznik ma postać prostopadłej lub jednokierunkowej, łukowatej sensu stricto zawrotki należy użyć typu 0x0b.

W praktyce wygląda to tak.


Nazwa drogi: ~[0x05]<numer krajówki> (dla trzycyfrowych ~[0x06]<numer>), w mieście dodatkowo po spacji nazwa własna ulicy.


Rodzaje dróg

Drogi główne:

Autostrada (0x01) * Szybkiego ruchu (0x02) * Główna (0x03) * Arteria komunikacyjna (0x04) * Zbiorcza (0x05)

Drogi poboczne:

Lokalna (0x06) * Alejka (0x07) * Gruntowa (0x0a) * Ścieżka (0x16)

Łączniki:

Rondo (0x0c) * Łącznik (0x0b) * Rampa wolna (0x08) * Rampa szybka (0x09)

Rozszerzone:

Rowerowa (0x0d) * Tunel (0xe)

Szlaki:

Piesze, rowerowe, edukacyjne