0x0c – roundabout (rondo)

Z UMP

(Różnice między wersjami)
(aktualizacja)
Aktualna wersja (15:32, 8 paź 2021) (edytuj) (anuluj zmianę)
d (Opis: popr)
 
Linia 13: Linia 13:
Nazwa drogi: jeśli rondo ma nazwę, to jego nazwa. W przeciwnym razie puste.
Nazwa drogi: jeśli rondo ma nazwę, to jego nazwa. W przeciwnym razie puste.
-
Klasa zmieniana jest (przez [[netgen]]a) na najwyższą z jaką rondo jest połączone.
+
[[Ciągłość_klas|Klasa]] zmieniana jest (przez [[netgen]]a) na najwyższą z jaką rondo jest połączone.
[[Kategoria:Drogi]]
[[Kategoria:Drogi]]

Aktualna wersja

Spis treści

Opis

Typ: 0x0c
Indeks prędkości: 1 (20 km/h)
Indeks kategorii: 0 (zmienny)
Poziom: analogiczny jak dróg, które łączy (0-2).

Tym typem rysujemy rondo (które musi być traktowane osobno, ze względu na komunikowanie manewru przez numer zjazdu, a nie przez skręt w prawo lub lewo jak w przypadku zwykłego skrzyżowania). Poziom rysowania ustalamy wg wyższego poziomu dróg, które rondo łączy (np. jeśli są to drogi na poziomach 1 i 2, wybieramy 2, żeby na poziomie 2 nie było dziury).

Uwaga: Ronda turbinowe rysujemy w postaci okręgu i bez udziwnień na wjazdach. W nazwie można dodać {turbinowe}

Nazwa drogi: jeśli rondo ma nazwę, to jego nazwa. W przeciwnym razie puste.

Klasa zmieniana jest (przez netgena) na najwyższą z jaką rondo jest połączone.

Rysowanie rond

Ronda rysujemy stosując narzędzie Polyline:Circle i zaznaczamy ich kierunkowość. Rondo zostanie uproszczone na etapie kompilacji. Niektórzy lubią rysować ronda ręcznie samodzielnie wyginając linie - tak długo jak długo mają one zbliżony do okręgu kształt - jest to akceptowalne.

Idealny zły przykład: zamiast pozwolić zadziałać narzędziu okrąg, autor tego bohomazu (i autor tego opisu) narysował coś takiego (Krasnystaw).
Idealny zły przykład: zamiast pozwolić zadziałać narzędziu okrąg, autor tego bohomazu (i autor tego opisu) narysował coś takiego (Krasnystaw).

Oczywiście nie wszystkie ronda są okrągłe i jeżeli znacząco odbiegają od okręgu to są rysowane tak jak w rzeczywistości.

Rondo o innym kształcie: w Gniewoszowie.
Rondo o innym kształcie: w Gniewoszowie.

Wjazdy/zjazdy

Na większych rondach wjazdy/zjazdy są odseparowane - tworzą małe trójkątne wysepki. Nie musisz tego rysować w ten sposób - możesz uprościć stosując wspólny wjazd/zjazd. Jedyny minus (poza wizualnym - dla estetów) jest w przypadku rond, gdy na wysokości wysepki znajduje się jakiś dodatkowy zjazd/wjazd bocznej uliczki i bez wysepki musisz zastosować linię zakazu skrętu.

Spójrz na przykład z Gniewoszowa (powyżej). Zjazd/wjazd południowo-wschodni jest narysowany pojedynczą kreską bo... obok jest jeszcze jeden wjazd/zjazd i węzły routingu byłyby zbyt blisko.

Rondo z Gniewoszowa w MapEdit wygląda tak. Zwróć uwagę na południowo-wschodnie drogi dochodzące do ronda. Rondo narysowane jest poprawnie, choć można się przyczepić do pozostałych dróg, że nie są to pojedyncze nitki, a oddzielone wjazdy/zjazdy.

Rondo w Gniewoszowie: przykład poprawny.
Rondo w Gniewoszowie: przykład poprawny.

A teraz jak nie należy rysować NIGDY!!! Taki sposób rysowania powoduje, że błędnie liczone będą zjazdy z ronda.

Rondo w Gniewoszowie: przykład niepoprawny!!!
Rondo w Gniewoszowie: przykład niepoprawny!!!

Nawigacja nie będzie traktować tych dwóch wyjazdów jako oddzielne, tylko policzy 5 zamiast 6 zjazdów z ronda (jest jeszcze alejka).

Na części rond dostępne są ostrogi - pasy do skrętu - nie zmuszające kierowców do wjazdu na rondo. Jak takie pasy rysować pokazuje kolejny przykład. Zauważ, że ostroga - we wschodniej części ronda - nie łączy się z rondem, ale z ulicami, które łączy. Absolutnie ostróg nie należy łączyć z samym rondem.

Rondo Kowcza w Lublinie: przykład ostrogi, buspasów oraz tego jak krzywe może być takie rondo.
Rondo Kowcza w Lublinie: przykład ostrogi, buspasów oraz tego jak krzywe może być takie rondo.

Tu znowu można mieć zarzut do autora, dlaczego rondo jest krzywe - odpowiedź zgodna z rzeczywistością (w sprzeczności z dobrą praktyką), bo było to rondo turbinowe - obecnie nie jest.

Cięcie rond

W większości rysowane w postaci jednego kawałka drogi i cięte na pół przez system, jednak zdarzają się przypadki, kiedy musi być rozcięte na 2 połówki ręcznie. Jeżeli po narysowaniu ronda nie są zgłaszane błędy - nie musisz ciąć ronda. Rondo zgodne ze sztuką powinno mieć w punkcie początku/końca jedno ze skrzyżowań. Jeżeli po narysowaniu punkt początkowy ronda przypada w innym miejscu - należy rondo obrócić, by zgrać początek z węzłem routingowym wjazdu.

System przed kompilacją rozetnie rondo na pół i jeżeli początek/koniec połówki przypadnie zbyt blisko innego wjazdu/zjazdu - prawdopodobnie zostanie zgłoszony błąd zbyt bliskich węzłów. Dalsze ekrany pokazują ten przypadek.

Stan pierwotny: zgłaszany błąd dla dwóch punktów - za bliskie.
Stan pierwotny: zgłaszany błąd dla dwóch punktów - za bliskie.
W trybie edycji węzłów: początek/koniec ronda jest na jednym ze zjazdów.
W trybie edycji węzłów: początek/koniec ronda jest na jednym ze zjazdów.
Cięcie automatyczne: w ten sposób system wykona cięcie ronda - to jest przyczyna błędu za bliskie.
Cięcie automatyczne: w ten sposób system wykona cięcie ronda - to jest przyczyna błędu za bliskie.
Po cięciu ręcznym: wykonano ręczne cięcie w ten sposób, by skrzyżowanie wypadło na nowym początku po rozcięciu.
Po cięciu ręcznym: wykonano ręczne cięcie w ten sposób, by skrzyżowanie wypadło na nowym początku po rozcięciu.

W przypadku jak powyżej można też (zamiast ręcznie ciąć rondo) - przesunąć jego początek na inny punkt - wjazdy północno-wschodni i południowo-zachodni są praktycznie naprzeciw siebie, więc jeśli pierwszy i ostatni punkt ronda będzie w którymś z tych 2 miejsc, to jest duża szansa, że automatyczne rozcięcie zadziała poprawnie. Przenieść punkt początkowy można albo dokonując rotacji obiektu (menu "Tools" w ME) a potem dociągając wszystkie dojazdy, albo sprytnie rozcinając/sklejając rondo we właściwej kolejnosci - czyli rozciąć w tych 2 punktach NE i SW (mamy już 3 kawałki), skleić ze sobą ("Merge") 2 północne kawałki - zostają już tylko 2 części rozcięte w punktach NE/SW - skleić je ze sobą: zostanie jeden kawałek z punktem początkowym NE albo SW.

Wyjątki

Są takie ronda, których na mapie nie oznaczamy jako ronda tzn. nie stosujemy linii 0xc. Ustaliliśmy, że w sytuacji gdy rondo ma w rzeczywistości postać zwykłego skrzyżowania (co prawda jest znak C-12 ale przejazd przez rondo odbywa się na wprost, czasem takie skrzyżowanie ma sygnalizację świetlną) rysujemy je liniami dróg.

Przykładowy wyjątek w Warszawie.
Przykładowy wyjątek w Warszawie.

Rodzaje dróg

Drogi główne:

Autostrada (0x01) * Szybkiego ruchu (0x02) * Główna (0x03) * Arteria komunikacyjna (0x04) * Zbiorcza (0x05)

Drogi poboczne:

Lokalna (0x06) * Alejka (0x07) * Gruntowa (0x0a) * Ścieżka (0x16)

Łączniki:

Rondo (0x0c) * Łącznik (0x0b) * Rampa wolna (0x08) * Rampa szybka (0x09)

Rozszerzone:

Rowerowa (0x0d) * Tunel (0xe)

Szlaki:

Piesze, rowerowe, edukacyjne