0x08 – highway ramp, low-speed (rampa)

Z UMP

Opis

Typ: 0x08
Indeks prędkości: 2 (40 km/h)
Indeks kategorii: 1 (zmienny)
Poziom:

Rampa stosowana do rysowania zjazdów/wjazdów typu pętelki, trąbki itp. wymagających redukcji prędkości do 40-50 km/h, łączących bezkolizyjnie drogi szybkiego ruchu (klasy A/S) oraz na ich skrzyżowaniach z wolniejszymi.

Przykładem niech będzie skrzyżowanie S2 i DK 92


Tym typem narysujemy też bezkolizyjne/dwupoziomowe łączniki na skrzyżowaniach DK i DW (0x03 i 0x04), co widać na przecięciu Pileckiego i Puławskiej.


Jak widać na powyższych przykładach łączniki mają nazwy informujące, o kierunku w którym prowadzi zjazd.

W polskich komunikatach głosowych używany jako "wiadukt".

Początek rampy umieszczamy zwykle (wyjątek na zjazdach z A/S) w miejscu rozejścia się w terenie łącznika i drogi głównej. Klasa zmieniana jest (przez netgena) na najwyższą z jaką ten łącznik jest połączony.


Rodzaje dróg

Drogi główne:

Autostrada (0x01) * Szybkiego ruchu (0x02) * Główna (0x03) * Arteria komunikacyjna (0x04) * Zbiorcza (0x05)

Drogi poboczne:

Lokalna (0x06) * Alejka (0x07) * Gruntowa (0x0a) * Ścieżka (0x16)

Łączniki:

Rondo (0x0c) * Łącznik (0x0b) * Rampa wolna (0x08) * Rampa szybka (0x09)

Rozszerzone:

Rowerowa (0x0d) * Tunel (0xe)* Gruntowa 4x4 (0xf)

Szlaki:

Piesze, rowerowe, edukacyjne