Co-czym

Z UMP

Cel: Uporządkowanie zasad dotyczących rysowania (jaki obiekt jakim typem, z jakimi parametrami, jakie wyjątki). Kiedyś istniały pliki "signify" i "poiologia".

Patrz też Custom.

Spis treści

Jak się przygotować

Podłącz do Mapedita odpowiednią skórkę. Używaj raczej tylko tych elementów, które mają opisy po polsku.

Linie

Drogi

Patrz też Drogi (włączyć do tego). Patrz też Nazywanie_ulic. Patrz też Jak_rysowac_drogi oraz uwagi do poziomów widoczności i typów pod tabelką. Patrz też Parametry_w_Extras.

Uwaga!!! Kolorem zielonym oznaczone są propozycje.

Linie
Rodzaj poza miastem Rodzaj w mieście wymagania oznaczenie poziomy typ Garmin, prędkość, klasa grafika
Autostrada Autostrada Droga z numerem autostrady~[0x04]<litera><numer>4 (druga nitka 1 lub 2)0x01,6,4
zakaz dla pieszych
Grafika:Typ_ump1.jpg‎
Droga szybkiego ruchu Izolowana droga tranzytowa przez miasto droga krajowa - 2 pasy w jedna stronę, 1- lub 2-cyfrowa numeracja; droga typu S - niezależnie od liczby pasów ruchu~[0x04]<numer> a w mieście dodatkowo nazwa4 (druga nitka 1 lub ew. 2)0x02,5,4
zakaz dla pieszych
Grafika:Typ_ump2.jpg
Droga główna (krajowa, "czerwona")Droga tranzytowa przez miasto 1- lub 2-cyfrowa numeracja (czasem ważne 3-cyfrowe) ~[0x05]<numer> (~[0x06]Numer dla 3-cyfrowych) a w mieście dodatkowo nazwa4 (3-2 przy większym zagęszczeniu)0x03,4,3Grafika:Typ_ump3.jpg‎
Droga główna (krajowa, "czerwona") i krajowa dwupasmówka z kolizyjnymi skrzyżowaniamiDroga tranzytowa przez miasto Specjalny typ na potrzeby utworzenia ciągłej siatki dróg z najwyższą klasą drogi (poprawa routingu miedzy obszarowego dla garmina) stosowana dla DK1 - DK10, w tym również dwupasmówki kolizyjne (gierkówka). ~[0x05]<numer> (~[0x06]Numer dla 3-cyfrowych) a w mieście dodatkowo nazwa4 (3-2 przy większym zagęszczeniu)0x03,4,4Grafika:Typ_ump3.jpg‎
Droga drugorzędna ("żółta") Droga tranzytowa przez miasto (czasem mogąca pełnić taka rolę) albo główna arteria komunikacyjna, 3-cyfrowa numeracja (droga wojewódzka), wyjątkowo bez numeru (poza miastem), w mieście - także inne drogi główne. ~[0x06]<numer> a w mieście dodatkowo nazwa3 (12 km), bez numeru i przy większym zagęszczeniu - 20x04,3,2Grafika:Typ_ump4.jpg
Droga nienumerowana Nienumerowana droga przelotowa (znaczenie drugorzędne, wewnątrzdzielnicowe) lub pomniejsza arteria komunikacyjna Brakw mieście nazwa1 (1.2 km) lub 2 (3 km)0x05,3,1Grafika:Typ_ump5.jpg
Droga zbiorcza na osiedlu Droga osiedlowa która powinna być preferowaną drogą wjazdową i wyjazdową na osiedle, a która ze względu na dużą ilość ograniczeń prędkości nie nadaje się na drogę zbiorczą. W praktyce będzie to droga zbiorcza z zaniżoną wartością prędkości. Brakw mieście nazwa1 (1.2 km) lub 2 (3 km)0x05,2,1


Droga o znaczeniu lokalnym Droga dojazdowa do osiedla, droga wewnętrzna lub droga osiedlowa Utwardzona (asfalt)w mieście nazwa1 (1.2 km) lub ew. 0 (500 m) - automatem przed kompilacją podbijamy do 10x06,2,0Grafika:Typ_ump6.jpg
Droga z płyt betonowych, bruk Droga z płyt betonowych, bruk Twarda nawierzchnia (nie asfalt)nazwa jeśli istnieje0 (500 m)0x07,1,0
brakdroga prywatna, wjazd na parking, pod centrum handlowe itd.Dowolna twarda nawierzchnianazwa jeśli istnieje0 (500 m)0x07,1,0Grafika:Typ_ump7.jpg
Droga gruntowa utrzymywanaDroga gruntowa (utrzymywana)Droga dojazdowa do miejscowości i punktów która nie posiada nawierzchni twardej (asfalt, bruk, płyty betonowe), ale jest utrzymywana przez władze lokalne i używana przez lokalną społeczność. Jeśli do miejscowości dochodzi kilka dróg gruntowych, to tę powinien odbiornik preferować w wyliczeniach. Zobacz przykładynazwa jeśli istnieje0 (500 m)0x0a,1,0
Droga leśnabrakDroga gruntowa z zakazem ruchu samochodowego przez las ale o nawierzchni umożliwiającej swobodny przejazd samochodem osobowym. Zobacz przykładynazwa jeśli istnieje0 (500 m)0x0a,0,0 + zakaz samochodów
Droga polna dostępna dla samochodów osobowych Droga gruntowa (nieutwardzona) Brak nawierzchni stałej; droga dostępna dla samochodów osobowych Zobacz przykładynazwa jeśli istnieje0 (500 m)0xa,0,0Grafika:Typ_ump10.jpg
Droga polna niedostępna dla samochodów osobowych Droga gruntowa (nieutwardzona) Brak nawierzchni stałej; szerokość umożliwiająca przejazd samochodem, ale przejazd samochodem osobowym może być ryzykowny. Zobacz przykładyjako Label wpisać {4x4}0 (500 m)0x16,0,0. W przyszłości będzie oddzielny typ. W wersji samochodowej będzie ustawiony zakaz, w topo droga przejezdna.
Droga polna niedostępna dla samochodów osobowych brak Brak nawierzchni stałej; szerokość umożliwiająca przejazd samochodem, przejazd zwykłym samochodem może być ryzykowny. Zobacz przykładynazwa jeśli istnieje0 (500 m)0x16,0,0 lub 0x0a,0,0 i label+={4x4}.
DeptakDeptak miejskiDroga dla pieszych, ale utwardzona i szeroka na tyle że bez problemu wjadą tam samochody, zwykle z zakazem poruszania się tychże (z dopuszczeniami). Wszelkie deptaki miejskie na których często widuje się samochody dostawcze itp. brak0 (500 m)0x07,0,0 plus zakaz wjazdu albo 0x16,0,0 (dla osm highway=pedestrian)
Droga dla rowerów Droga dla rowerów Ścieżka obok drogi z zakazem ruchu rowerowego, również ciągi rowerowo/pieszebrak0 (500 m)0xd,1,0
dostępna dla rowerów i pieszych
Ścieżka / szlak Chodnik Droga niedostępna dla samochodów. Zobacz przykładybrak0 (500 m)0x16,0,0
dostępny dla pieszych i rowerów
łączniki, zawrotki, zjazdy itp.?brak0 (500 m)0xb,2,1Grafika:Typ_ump8.jpg
tunel?nazwa jeśli istnieje1-3, zależnie od klasy drogi0xe,4,1

Typ drogi stosujemy wyłącznie zależnie od jej budowy i klasyfikacji, bez względu na np. permanentne korki.

Przypadki specjalne:

 • remonty - zamknięcia całkowite: zmieniamy na chodnik (0x16) ewentualnie budowę, duże zwężenia: ograniczamy prędkość
 • zmienne wymuszające dany parametr (do dopisania ręcznie w Extras, realizowane przez netgen):
  • ForceSpeed=x (jednostka umowna - sprawdź w Extras)
  • ForceClass=y (jednostka umowna)
  • parametry domyślne do sprawdzenia w cvs:narzedzia/netgen.cfg (np. dla typu 1 Autostrada prędkość jest 6 a klasa 4, dla 6 Droga lokalna odpowiednio 2 i 0);
 • zmienna określająca ograniczenie prędkości (jeszcze nie stosowana):
  • Speed=xx (w km/h)
 • dodanie do nazwy lub do komentarza słowa "schody" powoduje zablokowanie routingu dla wszystkich pojazdów poza pieszymi, w szczególności dla rowerów.

Poziomy widoczności:

To co jest na EndLevel=0 widać tylko w skali ...-30-50-80-120m (przy ustawieniu szczegółowości mapy na "Normal"), a powyżej (200m i dalej) znika. Przy "More" widać do 300m, przy "Most" - do 500m i dalej nijak się tego poprawić już nie da, co powoduje, że w przypadku szlaków, dróg rowerowych i innych poza terenami zabudowanymi próba obejrzenia czegokolwiek w sposób "poglądowy", a nie tylko najbliższej okolicy, kończy się zieloną (albo żółtą/czarną) plamą na mapie bez żadnych dróg.

Dlatego szlaki, ścieżki piesze w górach, gruntowe pełniące taką rolę, ścieżki rowerowe itp. itd. należy także rysować na EndLevel=1, bo inaczej nie da się używać mapy (w ręczniakach przynajmniej). Aby skrypty sprawdzające "chodniki na poziomie 0" nie narzekały na takie podniesione wyżej ścieżki 0x16 można im dopisać komentarz "; EL=1", co wyłącza ostrzeżenia (a docelowo może w przyszłości sprawdzać, czy numer z EL=x zgadza się z EndLevel= ).

W miastach - stosować EndLevel z głową. Np. długie ścieżki piesze/rowerowe przez park (brak w okolicy innych dróg) na EL=1, natomiast chodniki/osiedla, gdzie innych dróg jest gęsto - EL=0. Drogi 0x6 - wszystkie na EL=1 (to znika odpowiednio: przy 800m dla "Normal", 2km dla "More" i 3 km dla "Most").

Wszystkie drogi typu 0x6 nie posiadające EndLevel są przy kompilacji podbijane na EndLevel=1, ale lepiej taki parametr od razu wpisywać w źródłach, bo wówczas przełączanie się w Mapedicie pomiędzy warstwami (klawisze 0, 1, 2, 3, 4) pozwala od razu zorientować się jak mapa będzie wyglądać w odbiorniku.

Szlaki

Czytaj tam.

Zakazy skrętu

Do rysowania zakazów dedykowana jest linia typu 0x19, w skórce widoczna jako cienka zielona.

Używanie: narysuj dwa lub trzy odcinki między punktami, między którymi nie da się przejechać (dwa odcinki dla zakazu skrętu lub jazdy prosto, trzy dla zakazu zawracania na drodze dwujezdniowej).

Wskazane sensowne nazwanie linii, na przykład "Sienkiewicza N < Krótka" (N - "jadąc na północ", dla odróżnienia lewoskrętu w przeciwnym kierunku). Stosuj jak najkrótsze połączenia – najwyżej do najbliższego skrzyżowania.

Uwaga - nie trzeba ustawiać kierunku (strzałka) dla tej linii, ona zawsze działa w określonym, tylko jednym kierunku. Ustawienie pomaga jedynie w momencie edycji, bo wtedy łatwiej się zorientować w układzie kilku zakazów dopiętych do jednego skrzyżowania.

Patrz też na stronie Jak Rysować oraz w restrykcjach.

Inne linie

Koleje i inne typy specjalne:

Obiekty nieroutowalne
Typ RodzajPoziom widoczności
0x10e10 tramwaj 1 (1,2 km)
0x10e11 planowana ulica w mieście) 1? (1,2 km)
0x10e12 droga planowana 1? (1,2 km)
0x10e13 droga w budowie 1? (1,2 km)
0x14 kolej2 (2 km)
0x10e14 kolej widoczna z dalekazależnie
patrz niżej
0x10e15 kolej podziemna lub rozebrana1 (1,2 km)
0x10e16 kolejka linowa - krzesełkowa lub gondolowa 1? (1,2 km)
0x10e17 wyciąg narciarski - orczyk, itp. 1? (1,2 km)
0x10e1a wał przeciwpowodziowy 1 (1,2 km)
0x10e1b mury obronne itp. 1 (1,2 km)
0x18 strumień0 (500 m)
0x1f rzeka2 (3 km)
0x15 brzeg - stosuje się wyłącznie prowizorycznie w plikach nie podlegających kompilacji0 (500 m)
0x2a granica morska ogólnie 2-3 (12 km)
0x2b granica niebezpieczeństwa na morzu 1-2 (3 km)
0x10f1c kabel podwodny 0 lub 1 (500 m - 1 km)
0x10f1d zalecana trasa 1 lub 2 (1,2 lub 3 km)
0x10f1e linia nabieżnika 1 lub 2 (1,2 lub 3 km)
0x10f1f linia rozgraniczenia 3 (12 km)

Od kwietnia 2011 typ linii 0x14 (kolej) jest przed kompilacją zamieniany na 0x010e14, żeby uzyskać efekt widoczności linii kolejowych na takich poziomach, na jakich chcemy my, a nie oprogramowanie odbiorników. Dla jasności: w źródłach nadal używamy 0x14, a nie 0x10e14!

Kolorowe etykiety

Należy dodać do definicji danej linii (cvs:narzedzia/ikonki/line.txt lub line-outdoor.txt) potrzebne wpisy:

 • Font=x (x=1..4, 1 oznacza etykietę niewidoczną, 2 mała czcionka, 4 bardzo duża czcionka)
  • mkgmap: FontStyle=NoLabel, SmallFont itd.
 • DayFontColor=0xRRGGBB (RRGGBB oznacza odpowiedni kolor)
 • NightFontColor=0xRRGGBB

Obszary

Szerzej omówione tu.

 • zmienne określające wysokość budynku do dopisania ręcznie w Extras, (stosowane bardzo oszczędnie z uwagi na brak widoczności efektów w nawigacjach i na www)
  • Height_m=xx (metry)
  • Floors=y (piętra)

Kolorowe etykiety

Należy dodać do definicji danego obszaru (cvs:narzedzia/ikonki/polygon.txt lub polygon-outdoor.txt) potrzebne wpisy:

 • Font=x (x=1..4, 1 oznacza etykietę niewidoczną, 2 mała czcionka, 4 bardzo duża czcionka)
 • DayFontColor=0xRRGGBB (RRGGBB oznacza odpowiedni kolor)
 • NightFontColor=0xRRGGBB

Punkty

Kiedyś Poiologia była tu. Nazywanie: patrz Nazywanie_POI. Zobacz też podpunkt POI w Znaczenie plików w projekcie UMP.

Jeśli zmieniasz aliasy, to patrz tu.

Specjalna uwaga: poprawne typy

Istotne jest, żeby różnym punktom tego samego "rodzaju" (np. sklepom Biedronka) nadawać te same typy w naszym rozumieniu, czyli z tabelki #Pełna lista. Jeśli nie było to dotrzymywane, to odbiorniki pokazywały przykładowo kilka Biedronek typu SKLEP w jednym wyniku wyszukiwania, a kilka innych typu SUPER w zupełnie innym wyniku. W efekcie nie było łatwo ocenić, która jest najbliżej po drodze.

Od 12.12.2012 skrypt sprawdzający przy demontażu (wersja bat) sprawdza przypisania typów do nazw wcześniej przewidzianych, i generuje podpowiedzi do obejrzenia w Mapedit. Nie zawsze należy się do nich ślepo stosować:

 • Tesco nie odróżnia (nazwami) hipermarketów czynnych 24h od małych sklepików osiedlowych; pierwsze powinny mieć w źródłach typ HIPER albo 24H, drugie SUPER i dodane w nazwie "Tesco (małe)" pierwsze powinny mieć w nazwie "Tesco 24h" (albo "Tesco Extra" dla tych co tak się nazywają) i typ HIPER, drugie SUPER
dla przypadków kiedy HIPER nie jest 24h trzeba dodać komentarz do punktu ";ForceTyp=HIPER"
 • jeśli edytor nie wie, czy dana sugestia zmiany nazwy jest słuszna, to nie zmienia.

Pełna lista

Stare i nowe odbiorniki w różny sposób wyszukują: w starych trzeba było wybrać najpierw typ, potem podtyp z list (tutaj opisane w dwóch kolumnach “poziom 1” i “poziom2”), zaś nowe mają tylko jeden wybór, w kolumnie “poziom 1” oznaczony przez (C) – zaś “poziom2” jest widziany już po wybraniu danego punktu.

Nowe podtypy oznaczyłem podobnie, przez (C). W starych odbiornikach wyszukują się one jako “Inne”.

W serii (C) trzy ostatnie kategorie (Infrastruktura, Cechy wody, Cechy lądu) są we wspólnej kategorii “Punkty geograficzne”.

Kolumny “Nazwy w plikach pnt:” to aliasy używane w definicjach punktów w UMP (pliki pnt).

Uwaga: nowe odbiorniki mają dodatkową kategorię wyszukiwania - “Paliwa”. Pokazywane są punkty 2f01 Paliwa, 2f16 Postój ciężarówek, i... 2e06 Użytku codziennego.

Punkty
Jedzenie i picie - Żywność i napoje (C) Kod oznaczenia w plikach pnt sugerowana nazwa pliku
(---)0x2a00JEDZENIEPOI-REGION.jedzenie.pnt
Amerykańskie0x2a01AMERICAN
Azjatyckie0x2a02ASIAN SUSHI
Barbecue0x2a03KEBAB BARBECUE GRILL
Chińskie 0x2a04CHINESE
Delikatesy/Piekarnie0x2a05PIEKARNIA DELI
Światowe0x2a06RESTAURACJA RESTAURANT INTERNATIONAL
Bar szybkiej obsługi0x2a07FASTFOOD BURGER
Włoskie0x2a08ITALIAN
Meksykańskie0x2a09MEXICAN
Pizza0x2a0aPIZZA
Owoce morza0x2a0bSEAFOOD
Grill0x2a0cSTEAK
Cukiernia0x2a0dCUKIERNIA
Kawa/Obiad0x2a0eKAWIARNIA CAFE (nie polecane: CAFFE COFFEE)
Francuskie0x2a0fFRENCH
Niemieckie0x2a10GERMAN
Brytyjskie0x2a11BRITISH
Specjalne produkty żywnosciowe (C)0x2a12VEGETARIAN MLECZNY
Greckie0x2a13GREEK GRECKA LIBANSKA
InnePozostałe 0x2a##
Baza noclegowa – Zakwaterowanie (C) Kod oznaczenia w plikach pnt sugerowana nazwa pliku
(---)0x2b00SCHRONISKO HOSTELPOI-REGION.hotele.pnt
Hotel/Motel0x2b01HOTEL MOTEL LODGING
Nocleg ze śniadaniem, pensjonat0x2b02B&B AGRO NOCLEG
Camping/RV Park0x2b03CAMPING POLENAMIOT
Kurort0x2b04RESORT
(---)0x2b05
InnePozostałe 0x2b##
Atrakcje Kod oznaczenia w plikach pnt sugerowana nazwa pliku
Punkt widokowy/Widok (c)0x2c00ATRAKCJAPOI-REGION.rozrywka.pnt
Park rozrywki/Park tematyczny0x2c01PLAC_ZABAW
Muzea0x2c02MUZEUM GALERIA
Biblioteki/Videoteki0x2c03BIBLIOTEKA VIDEOPOI-REGION.szkoly.pnt
Zamki0x2c04ZAMEK PALAC DWOREKPOI-REGION.zabytki.pnt
Szkoła0x2c05SZKOLA UCZELNIA PRZEDSZKOLE ZLOBEK GIMNAZJUM LICEUMPOI-REGION.szkoly.pnt
Park/Ogród0x2c06PARKPOI-REGION.rozrywka.pnt
Zoo/Akwarium0x2c07ZOO
Arena/Stadion0x2c08STADION BOISKO
Hala/Targi/Wystawy0x2c09TARGI FAIR
Winnica/Winiarnia0x2c0aWINIARNIA
Miejsce kultu (C)0x2c0bKOSCIOL KAPLICA CERKIEW SYNAGOGA MECZET GOMPA MANDIR STUPA CZORTENPOI-REGION.koscioly.pnt
Gorące źródło (C)0x2c0c
Atrakcja (C)0x2c10MURAL
InnePozostałe 0x2c##
Rozrywka Kod oznaczenia w plikach pnt sugerowana nazwa pliku
Teatr0x2d01TEATR KULTURAPOI-REGION.rozrywka.pnt
Bar/Klub nocny0x2d02BAR PUB
Kina0x2d03KINO MULTIKINO
Kasyno0x2d04KASYNO
Pole golfowe0x2d05GOLF
Centrum narciarskie0x2d06NARTY
Kręgielnia0x2d07KREGLE
Lodowisko0x2d08LODOWISKO
Pływalnia0x2d09BASEN NUREK
Sport/Fitness0x2d0aSPORT KORT FITNESS SKATEPARK
Publiczne lotniska sportowe0x2d0bAIRPORTSMALL
InnePozostałe 0x2d##
Zakupy Kod oznaczenia w plikach pnt podpowiedzi sugerowana nazwa pliku
(---)0x2e00KSIEGARNIA SKLEP SPECIALNiesklasyfikowane niżej.POI-REGION.sklepy.pnt
Dom towarowy0x2e01HALADom towarowy (handlowy), hale. Duży sklep, w którym jest "wszystko". Nie mylić z centrum handlowym. Np. Hala Marymoncka.
Sklepy spożywcze0x2e02SPOZYWCZY BAZARWarzywniak, bazar, sklep spożywczy, a także takie, które są "głównie" spożywcze (np. Żabka). Bazarom dodatkowo dawać "Label=bazar" lub "Label=targ".
Generalny przedstawiciel0x2e03SUPERSupersam, supermarket, delikatesy. Sklep ogólny ("wielobranżowy"), w którym jest głównie żarcie, ale oprócz tego może być chemia lub inne artykuły. Np. Biedronka, Mini Europa, Lidl, Carrefour Express, Topaz itd.
Centrum handlowe0x2e04HIPER SKLEPYCentrum handlowe i hipermarket - Arkadia, Galeria Mokotów itp.

Przy POI centrów handlowych dodajemy również punkty znajdujących się w ich obrębie: bankomatów/banków/poczty, aptek, marketów(Tesco, Leclerc itp.), kin, stanowiska barów/restauracji, parking.

Farmacja/Apteka0x2e05APTEKAPOI-REGION.szpitale.pnt
Użytku codziennego0x2e0624HMały sklepik z gazetami, rajstopami, kremem do golenia i innymi artykułami pierwszej pomocy. Kioski Ruchu. Sklepy czynne 24h.POI-REGION.sklepy.pnt
Ubiór (C)0x2e07UBRANIA
Dom i ogród (C)0x2e08BUDOWLANE DOM_I_OGRODPraktikery, Castoramy, Leroy Merlin, AGD, hydraulika, elektryczne itd.
Wyposażenie wnętrz (C)0x2e09WNETRZA MEBLEWyposażenie wnętrz. Np. Emilka, Ikea, Jysk, Black Red White itp.
Handel specjalizowany (C)0x2e0aSPORTOWY ROWEROWY TURYSTYCZNYSklep rowerowy, sportowy, jeździecki, sklep z narzędziami, i wszystkie inne które nie podchodzą pod 0x2e0b
RTV/Komputery (C)0x2e0bRTV KOMPUTERYKomputerowe, elektroniczne.
InnePozostałe 0x2e##
Usługi Kod oznaczenia w plikach pnt sugerowana nazwa pliku
Paliwa samochodowe0x2f01PALIWO LPG CNG ELEKTRYCZNE BPPOI-REGION.paliwo.pnt
Warsztaty samochodowe0x2f03CARREPAIR CARSERVICE AUTO
Urząd pocztowy/Usługi kurierskie/Kantory0x2f05POCZTA KURIER KANTOR INPOST PACZKOMATPOI-REGION.bankomaty.pnt
Bank/Bankomat0x2f06ATM ATMBANK BANK
Sklep z częściami samochodowymi/Dealer0x2f07CARDEALERPOI-REGION.sklepy.pnt
Port/Marina/Stanica wodna0x2f09PORT MARINA STANICAPOI-REGION.sport/kolej.pnt
Wraki usuwanie0x2f0a
Parking0x2f0bPARKINGPOI-Region.parkingi.pnt lub POI-Region.paliwo.pnt
Informacja turystyczna/WC0x2f0cINFO INFORMACJAPOI-REGION.inne.pnt
Klub motorowy0x2f0dAUTOKLUB TORPOI-REGION.sport.pnt
Myjnia samochodowa0x2f0eMYJNIAPOI-REGION.paliwo.pnt
Dealer Garmin0x2f0fGARMINPOI-REGION.sklepy.pnt
Usługi osobiste (C)0x2f10TATOO USLUGI FRYZJER OPTYK LOMBARDPOI-REGION.inne.pnt
Usługi biznesowe (C)0x2f11FABRYKA FIRMA BUSINESS
Komunikacja (C)0x2f12WIFI HOTSPOT TELEFON
Usługi naprawcze (C)0x2f13NAPRAWA REPAIR SERWIS
Usługi socjalne/pralniomaty (C)0x2f14SOCIAL PRALNIA
Budynek (tu: b.użyteczności publicznej nie podchodzący pod wyżej bądź niżej wymienione) (C)0x2f15BUDYNEK POI-REGION.budynki.pnt
Postój ciężarówek0x2f16TRUCK_STOPPOI-REGION.paliwo.pnt
Inne0x2f## gdzie ## > 19
Komunikacja – Transport (C) Kod oznaczenia w plikach pnt sugerowana nazwa pliku
Wypożyczalnie samochodów, wypożyczalnie rowerów0x2f02RENTACAR RENT_A_BIKEPOI-REGION.kolej.pnt
Transport powietrzny0x2f04LOTNISKO
Transport lądowy0x2f08PKP PKS BUS TAXI METRO TRAM
Usługi tranzytowe(tu: przewozowe) (C)0x2f17TURYSTYKA
Biletomat0x2f18BILETOMAT
Służby publiczne – Służby ratownicze i urzędy (C) Kod oznaczenia w plikach pnt sugerowana nazwa pliku
(---)0x3000EMERGENCYPOI-REGION.budynki.pnt
Posterunek policji0x3001POLICJA
Szpital0x3002SZPITAL POGOTOWIE PRZYCHODNIA WETERYNARZ DENTYSTA UZDROWISKO AEDPOI-REGION.szpitale.pnt
Ratusz0x3003RATUSZPOI-REGION.budynki.pnt
Gmach sądu0x3004SAD
Domy/ośrodki kultury0x3005KONCERT HALL
Przejście graniczne0x3006BORDER
Urzędy (C)0x3007URZAD INSTYTUCJE PROKURATURA
Straż pożarna0x3008POZARNA
Pozostałe0x30##
Uwaga: następne punkty nie uwzględniają danych adresowych
Kod oznaczenia w plikach pnt uwagi sugerowana nazwa pliku
Przystań/Pomost cumowniczy0x1300PRZYSTAN
Pole golfowe0x4000GOLF
Łowisko0x4100RYBA
Miejsce kotwiczenia0x4300KOTWICOWISKO
Slip/Wyciąg dla łodzi0x4700SLIP
Camping (C)0x4800CAMPING
Park/Skwer0x4900PARK
Miejsce na piknik/Odpoczynek0x4a00PICNIC REST RESTROOM
Informacja turystyczna0x4c00{patrz 2f0c}
Parking0x4d00{patrz 2f0b}
WC0x4e00{patrz 0x650f}
Prysznice0x4f00PRYSZNIC SHOWER
Telefon (tu:budka telefoniczna)0x5100TELEFON
Miejsce widokowe0x5200WIDOK SCENIC
Wyciąg narciarski0x5300SKI
Kąpielisko0x5400KAPIELISKO
Fotoradar/Kontrola drogowa/Fotoradar przenośny/kamera czerwone światło0X5600FS KD FPdla całej Polski - w "regionie" UMP-radary. Należy uzupełnić także pole "Miasto", w "Streetname" wpisać numer drogi (np. DK12) lub nazwę ulicy. Po nazwie za znakiem @ powinno wystąpić obowiązujące w tym miejscu ograniczenie prędkości, np. "Fotoradar przenośny@50"GATSO_FP.pnt, GATSO_FS.pnt, GATSO_SU.pnt, GATSO_RL.pnt
Fotoradar odcinkowy0x5600FO dla całej Polski - w "regionie" UMP-radary. Stawiamy 2 punkty na początku i końcu odcinka, oba w opisie powinny mieć "Odcinkowy XXkm YYkm/h", gdzie XX oznacza przybliżoną długość odcinka (np. 400m, 500m, 2.5km, 11km) a YY - obowiązujące ograniczenie prędkości na tym odcinku. W przypadku długiego odcinka o zmiennej prędkości można tę część pominąć, albo wpisać wyliczoną średnią. NIE NALEŻY prędkości definiować za pomocą znaku @ w nazwie.GATSO_FO.pnt
Niebezpieczne miejsce0x5700NM dla całej Polski - w "regionie" UMP-radarysafety_NM.pnt
Przejazd kolejowy (niestrzeżony, strzeżony)0x5700NPK SPK dla całej Polski - w "regionie" UMP-radary. Przejazdy zlokallizowane blisko głównych dróg, ale występujące na drogach bocznych (linia kolejowa biegnie wzdłuż drogi głównej i jej nie przecina) powinny być umieszczane w pliku safety_NPK_boczne.pnt, aby je łatwiej było odfiltrowaćsafety_SPK.pnt, safety_NPK.pnt, safety_NPK_boczne.pnt
słupki kilometrowe (pikietaż)0x5a00KM dla całej Polski - w "regionie" UMP-radary. W polu nazwa tylko numer kilometra, StreetName=nazwa drogi (np. A1, S10, DK8, DW353, 3396D). Miasto - tam gdzie można/warto, typ KM. Słupkom o wartościach podzielnych przez 10 dajemy EndLevel=1 (od czasu do czasu poprawiamy to automatem)safety_slupki.pnt
słupki graniczne0x5a01SLUPEK, SLUPEK_GRANICA we właściwych terytorialnie obszarach. POI-region.slupki_graniczne.pnt
Lotnisko krajowe/międzynarodowe0x2f04AIRPORTLotniska pasażerskie takie jak Warszawa, Wrocław, Katowice, Kraków, Gdańsk, Poznań itp. powinny mieć 1 POI z tym typem i EndLevel>=2 a w nazwie po [~0x1f] 3-literowy kod, np. "Lotnisko im. Chopina~[0x1f]WAW". Jeśli jest potrzebne oznaczenie większej liczby punktów (np. osobne terminale), pozostałe powinny mieć co najwyżej EndLevel=1 i typ AIRPORT lub AIRPORTBIG/AIRPORTMED. Punkt zawierający kod EPxx (wg ICAO) najlepiej umieszczać na środku pasa startowego.
Lotnisko (duże)0x5901AIRPORTBIG
Lotnisko (średnie)0x5902AIRPORTMEDlotniska posiadające swoją klasyfikację EPxx (poi z tym kodem umieszczać na środku pasa startowego), lotniska wojskowe. EndLevel z zakresu 0-2.
Lotnisko (małe)0x5903AIRPORTSMALL lotniska rejestrowane (ULC) - prywatne, biznesowe, sportowe, inne
Lotnisko aeroklubowe0x5903AEROKLUB
Lądowisko dla helikopterów0x5904HELI przyszpitalne lądowiska helikopterów i każde inne
Lądowisko0x2d0bLADOWISKO LANDINGlądowiska nie posiadające rejestracji (ULC) - trawiaste, drogowe odcinki lądowiskowe
Stacja transformatorowa0x5f00TRAFO
Światła drogowe0xf201SWIATLAjeśli z sekundnikiem: napisz w nazwie, wtedy mapa www pokaże odpowiednią ikonkę - w takim przypadku warto dodać miasto i ulicePOI-REGION.swiatla.pnt
(ewent. POI-REGION.paliwo.pnt)
Infrastruktura Kod oznaczenia w plikach pnt sugerowana nazwa pliku
Schron/bunkier0x6100BUNKIER
Ruiny0x6101RUINY
Pomnik0x6400POMNIK ZABYTEK
Most/Wiadukt/Przejście dla zwierząt0x6401MOST
Pojedynczy dom0x6402DOM HOUSE
Cmentarz0x6403CMENTARZ KIRKUT MIZAR
Kapliczka/Krzyż/Świątek0x6404KRZYZ
Leśniczówka0x6405LESNICZOWKA
Prom0x6406PROM
Tama0x6407TAMA
Regionalne0x640a
Obiekty wojskowe, poligon0x640bWOJSKO
Kopalnia0x640cKOPALNIA
Platforma wiertnicza0x640dPLATFORMA
Park0x640eREZERWAT
Skrzynka pocztowa0x640fPOSTBOX
Szkoła0x6410-
Wieża, stacje meteo0x6411WIEZA TOWER
Początek szlaku0x6412SZLAK
Tunel/Jaskinia0x6413TUNEL JASKINIA
Studnia/Wodociąg0x6414OLIGOCEN
Fort/twierdza/reduta/bastion0x6415FORT
Inne Pozostałe0x64##
Cechy wody Kod oznaczenia w plikach pnt sugerowana nazwa pliku
Bród0x6502BROD
Zatoka0x6503ZATOKA
Kanał0x6505CANAL
Rzeka0x6506RIVER
Zatoczka0x6507
Wodospady0x6508WODOSPAD
Fontanna0x6509FONTANNA
Wyspa0x650cWYSPA
Jezioro0x650dJEZIORO
Zbiornik0x650fWC TOITOI
Źródło0x6511ZRODLO
Strumień, potok0x6512STREAM
Bagna0x6513POND
Inne Pozostałe0x65##
Cechy lądu Kod oznaczenia w plikach pnt
(---)0x6600KURHAN
(---)0x6602OBSZAR
Plaża0x6604PLAZA
Śluza/Jaz0x6605SLUZA JAZ
Przylądek0x6606PRZYLADEK
Urwisko/Klif0x6607URWISKO
Krater0x6608
Drzewo (tu: np pomnik przyrody)0x660aDRZEWO
Wiatrak (tu:prądotwórczy)0x660fWIATRAK
Równina0x6610PLAIN ELEVATION
Pasmo górskie0x6611SHORT_TOWER
Grzbiet górski0x6613
Skała0x6614SKALA
Skarpa0x6615
Szczyt0x6616GORA
Dolina/Polana/Hala (np. w górach)0x6617PRZELECZ DOLINA
Las0x6618
Inne Pozostałe0x66##
Inne Kod oznaczenia w plikach pnt sugerowana nazwa pliku
(---)0x1605MAPA
(---)0x1708WIADUKT
(---)0x1709SLEPY
(---)0x170aWERYFIKOWAC
(---)0x170bUWAGA
(---)0x170dWATPLIWY
Szlaban/brama/słupki0x1710ZAKAZ
(---)0x1711SPRAWDZ
(---)0x1712REMONT
ograniczenie masy pojazdu (tony)-label w formacie xxt lub x.xt0x1714ZAKAZ_TONYdebug.pnt
ograniczenie szerokości pojazdu (metry)-label w formacie x.xm lub xm0x1715ZAKAZ_SZERdebug.pnt
ograniczenie wysokości pojazdu (metry)-label w formacie x.xm lub xm0x1716ZAKAZ_WYSdebug.pnt
(---)0x1f00REJON
(---)0x2000ZJAZD
(---)0x2500OPLATA
(---)0x2700EXIT
(---)0x2800DZIELNICA LABEL KWATERA
Szlaki Kod oznaczenia w plikach pnt
Pieszy zielony0x6701SZLAK_G
Pieszy czerwony0x6702SZLAK_R
Pieszy niebieski0x6703SZLAK_B
Pieszy żółty0x6704SZLAK_Y
Pieszy czarny0x6705SZLAK_K
Rowerowy zielony0x6707ROWER_G
Rowerowy czerwony0x6708ROWER_R
Rowerowy niebieski0x6709ROWER_B
Rowerowy żółty0x670aROWER_Y
Rowerowy czarny0x670bROWER_K
Znaki nawigacyjne Kod oznaczenia w plikach pnt
nieświecące
(stawa ogólnie)0x1606STAWA POI-*.morze/nawigacja.pnt
(stawa czerwona)0x1806STAWA_R
(stawa zielona)0x1906STAWA _G
(stawa żółta)0x1a06STAWA _Y
(stawa biała)0x1b06STAWA _W
(znak bezpiecznej wody)0x1607BEZP_WODA
(znak lewej strony)0x1608LEWA
(znak prawej strony)0x1609PRAWA
(znak niebezpieczeństwa odosobnionego)0x160aNIEB_ODOSOBN
(znak specjalny)0x160bSPECJALNA
(znak kardynalny ogólnie)0x160cKARDYNALNA
(znak kardynalny północny)0x180cKARD_N
(znak kardynalny południowy)0x190cKARD_S
(znak kardynalny wschodni)0x1a0cKARD_E
(znak kardynalny zachodni)0x1b0cKARD_W
(inny znak nieświecący)0x160dINNA
(boja cumownicza)0x180bBOJA
(znak rozgałęzienia - główny tor w prawo)0x180dW_PRAWO
(znak rozgałęzienia - główny tor w lewo)0x190dW_LEWO
(znak lewej strony w IALA B)0x1809LEWA_B
(znak prawej strony w IALA B)0x1808PRAWA_B
(znak rozgałęzienia - główny tor w prawo w IALA B)0x1b0dW_PRAWO_B
(znak rozgałęzienia - główny tor w lewo w IALA B)0x1a0dW_LEWO_B
świetlne
(światło białe)0x160fBIALE
(światło czerwone)0x1610CZERWONE
(światło zielone)0x1611ZIELONE
(światło żółte)0x1612ZOLTE
(światło pomarańczowe)0x1613POMARANCZOWE
(światło fioletowa)0x1614FIOLETOWE
(światło niebieskie)0x1615NIEBIESKIE
(światło wielobarwne)0x1616WIELOBARWNE
obiekty podwodne
(wrak widoczny nad wodą)0x1c01WRAK_WID
(wrak niebezpieczny dla żeglugi)0x1c02WRAK
(wrak bezpieczny dla żeglugi)0x1c03WRAK_BEZP
(wrak sprawdzony trałowaniem)0x1c04WRAK_TRAL
(przeszkoda)0x1c07PRZESZKODA
(przeszkoda sprawdzona trałowaniem)0x1c08PRZESZKODA_TRAL
(głaz widoczny nad wodą)0x1c05GLAZ_WID
(głaz na poziomie morza)0x1c09GLAZ_ZAL
(głaz podwodny)0x1c0aGLAZ
punkty meldunkowe
(raportowanie w drodze na N lub S)0x5800REP_N-S
(raportowanie w drodze na E lub W)0x5801REP_E-W
(raportowanie w drodze na NW lub SE)0x5802REP_NW-SE
(raportowanie w drodze na NE lub SW)0x5803REP_NE-SW
(raportowanie w drodze na N)0x5804REP_N
(raportowanie w drodze na S)0x5805REP_S
(raportowanie w drodze na E)0x5806REP_E
(raportowanie w drodze na W)0x5807REP_W
(raportowanie w drodze na NW)0x5808REP_NW
(raportowanie w drodze na NE)0x5809REP_NE
(raportowanie w drodze na SW)0x580aREP_SW
(raportowanie w drodze na SE)0x580bREP_SE

Nowy typ

Nowy typ POI (np. MIZAR) warto uzgodnić z listą ump-devel@. Dopisuje się do:

 • tabelki powyżej
 • cvs: w plikach (katalog narzedzia)
  • pnt2poi.awk
  • narzedzia/pnt2gpx.pl
  • narzedzia/pnt2poi.txt
  • narzedzia/ump.vim
  • narzedzia/mont_demont.py
  • narzedzia/mont-demont-multi2.pl
  • narzedzia/mont-demont-multi3.pl - nieaktualny fork
  • mont_demont.py
 • serwer mapy na www: [ opisane w dokumencie o serwerze kafelków? ]

Trzeba jeszcze zmienić na mapie www, bo tam wciąż została filozofia "lokalnych zaufanych wersji plików do montażu" w szczególności mont-demont-multi2.local.pl. No i sprawdzić ikonki, bo nie każda zmiana 'zmieści się' w tym, czego render oczekuje.

mont_demont.pn wczytuje sobie typy z pnt2poi.txt, więc nawet nie trzeba dodatkowo mu tego dodawać.

Wyszukiwanie punktów

W mapie da się znaleźć punkt POI, jeśli ma on przypisane miasto - nawet jeśli szukamy we wszystkich miastach. Pilnuje tego automatyczny sprawdzacz uruchamiany przy demontowaniu mapy po edycji. Jeżeli w pobliżu POI-a nie ma miejscowości (np. obiekt gdzieś na szlaku górskim, w puszczy itp.) nie jest błędem przypisanie punktowi nazwy góry, hali itp., na której dany obiekt się znajduje np. Miasto=Rysy. W przypadku parkingów/stacji benzynowych na MOPach ("Miejscach Obsługi Podróżnych") może to być nazwa autostrady/S-ki, np. Miasto=S8 albo Miasto=A4W

Nazwy ulic w punktach

W garmine dane adresowe w POI-ach nie są używane do wyszukiwania, jednak inne kompilacje, mogą już z nich korzystać. Czasem zachodzi potrzeba umieszczenia dodatkowej informacji ułatwiającej znalezienie tego punktu, dobrym miejscem jest właśnie nazwa ulicy.

Stosujemy prosty zapis (dla ułatwienia rozpoznania przez skrypty): informacje oddzielamy przecinkami (pola w ME/ME++) a tekst po ostatnim przecinku jest nazwą ulicy. Np.: pod schodami na 1p GM, Wołoska co w pliku pnt zostanie zapisane jako:

pod schodami na 1p GM° Wołoska

ponieważ przecinki w opisach w pliku pnt zmieniany jest na znak stopnia.

Kiedy nie ma wpisanego nr domu to nazwa składa się tylko z informacji dodatkowych.

Dodatkowe elementy w adresach punktów

Początkowo uważaliśmy to za wielkanocne jaja, ale opis pojawił się w dokumentacji, więc uznajemy takie zapisy za dopuszczalne ;-)

Jeśli punktowi chcemy zapisać, że jest przy numerze dajmy na to 11 przez 13, to zapisujemy:

11/13     <--- tak i tylko tak.

Natomiast zapisy z minusem zamieniane są przez odbiorniki na dziwne skróty. Mapsource i nuvi pokazują DUŻYMI, Vista HCx Dużomałymi. Niżej spis i prawdopodobne znaczenie.

 • -1 to APT albo Apt (apartment)
 • -2 to BLDG (building)
 • -3 to DEPT (department)
 • -4 to FL (floor)
 • -5 to RM (room)
 • -6 to STE (suite)
 • -7 to UNIT (unit)
 • -8, -9 i -0 to #
 • uwaga dodatkowa - zapis "(-1)" jest zamieniany na "( 1)"

W rezultacie można w źródłach umieścić

Duża Ulica;13-4-1
Duża Ulica;13-2A

i dostać w odbiorniku napisy

Duża Ulica 13 FL -1
Duża Ulica 13 BLDG A

Nie opracowaliśmy metody zapisywania tego w źródłach "po ludzku".

Nazwa z numerem

Nazwy punktów z zakresu 0x62 - 0x66 (czyli m.in. POMNIK, GORA), które zaczynają się od cyfry, poddawane są konwersji "metry - stopy". W rezultacie nie możemy nazwać pomnika "1 Dywizji Pancernej", bo dostaniemy pomnik o nazwie "3", ani bunkra "3 armaty", bo dostaniemy bunkier "10". Obejściem jest zastosowanie słowa na początku: "Pierwszej Dywizji", "atrakcja 3 armaty". Taki sam mechanizm dotyczy linii 0x20-0x25 (wysokości).

Przystanki komunikacji miejskich

Szerzej omówione tutaj.

Kolorowe etykiety

Należy rozszerzyć nazwę pliku według wzorca:

typ_name_nazwa_tryb[_[font]_[kolord]].xpm

gdzie

 • typ to typ punktu, dla którego definiowana jest ikonka
 • name to nazwa angielska
 • nazwa to nazwa polska
 • tryb to jeden z (day,night)
 • font to wielkość fontu
 • kolor to kolor etykietki w trybie zgodnym z określonym wcześniej, w formacie RRGGBB (bez "0x")

Najczęściej popełniane błędy

 • Urzędy Miast lub Gmin
  • wpisywanie typu URZAD lub INSTYTUCJE -> powinno być RATUSZ
  • brak danych teleadresowych: adresu: ulica i numer domu, telefonu (na centralę/sekretariat), strony www

Miejscowości

Do zaznaczania położenia geograficznego miejscowości (bądź ich części) wykorzystujemy punkty "Cities". Odpowiedni punkt dobieramy w zależności od tego, jak duża jest ta miejscowość. W UMP nazwy miejscowości przechowywane są w plikach cities-*.pnt, z "wielkością" w skali od 0 do 9. Stosujemy je następująco (wielkość, odpowiadająca jej nazwa typu punktu w Garminie, zastosowanie):

 • 0 - Settlement do 1 tys. mieszkańców (tłumaczony na 0x0e00, poziom 0) - przysiółki wsi, nazwy geograficzne nie opisujące osobnej miejscowości (czyli nie jest to wieś ani miasteczko), w tym także dzielnice miast
 • 1 - Settlement 1-2 tys. (0x0d00, poziom 1) - mniejsze, mniej ważne wsie, ale też samodzielne kolonie, przysiółki, osady(z naciskiem na samodzielne).
 • 2 - Settlement 2-5 tys. (0x0c00, poziom 1 proponuje zwiększyć na 2) - wsie gminne, większe, ważniejsze ze względu na położenie (np. znana wieś na granicy kraju itp, przy trasie sam fakt bycia przy trasie to za mało) lub funkcję geograficzną, może też znane byłe miasta i pretendujące do uzyskania praw miejskich (podpowiedzi tu i tu).
 • 3 - Small city/town 5-10 tys. (0x0b00, poziom 2) - mniejsze miasta
 • 4 - Small city/town 10-20 tys. (0x0a00, poziom 2) - miasto
 • 5 - Small city 20-50 tys. (0x0900, poziom 3) - miasto
 • 6 - Small city 50-100 tys. (0x0800, poziom 3) - miasto
 • 7 - Medium city 100-200 tys. (0x0700, poziom 3) - średnie miasto
 • 8 - Medium city 200-500 tys. (0x0600, poziom 4) - większe miasto
 • 9 - Medium city 0.5-1 mln (0x0500, poziom 4) - duże miasto (jak na polskie warunki)


Dla miast i dużych miast typ odpowiada (mniej więcej) rzeczywistemu zaludnieniu. Dzielnice dużych miast umieszczamy z "wielkością" 0, gdyż inaczej zbyt pchają się w oczy.

Generalnie jak widać po opisie z prawej strony dzielimy tę kategorię na trzy grupy:

 • 0 - osady, przysiółki, dzielnice, czyli nie są to miejscowości "samodzielne"
 • 1, 2 - wsie, czyli miejscowości bez praw miejskich
 • 3 do 9 - miasta

Historyczne i zlikwidowane nazwy umieszczamy w (Nawiasach zwykłych), dla miejscowości gdzie nazwa została zmieniona - umieszczamy stare nazwy w komentarzu (i też w nawiasach) dla rozróżnienia że to stara nazwa właśnie.


Wyjątki: Nawet jeśli nazwa oficjalna zaczyna się od Osiedle to u nas zapisujemy osiedle małą. Bardzo rozległe dzielnice (big five naszych miast) można dać trochę wyżej, ale bez przesady, to ma być kilka, a nie fefdziesiąt dzielnic.

Zjazdy z autostrad

Zjazdy z autostrad i dróg szybkiego ruchu definiujemy za pomocą odpowiednich POI dających się wyszukać w kategorii "Exits". Ich definicja wymaga podania nazwy, opisu (na co możmna zjechać) oraz przynależności do drogi – w UMP zjazdy definiujemy osobno dla przeciwnych kierunków ruchu, dlatego nazwa drogi to na przykład A4e lub A4w odpowiednio dla A4 w kierunku na wschód/na zachód (a nie po prostu "A4") albo S3n/S3s, A1n/A1s itp. Dodatkowe dane pozwalają zapisać informacje, że przy danym zjeździe znajdują się np. stacja benzynowa, jedzenie, noclegi itp. Z tego też względu POI zjazdów zapisywane są w plikach o nazwach typu *.highways.txt. Przykładowy punkt POI tego typu może wyglądać jak poniżej:

[POI]
Type=0x2110
Label=Wrocław
EndLevel=2
StreetDesc=[8] Kłodzko, Kudowa-Słone, Bielany Wrocławskie
Data0=(51.049991,16.970470)
Exit1=0x02,B,0x42,Orlen
Exit2=0x0d,S,0,KFC MCD
Highway=A4w
[END]

A w odbiorniku pokaże się w zjazdach przypisanych do drogi A4w pod nazwą "Wrocław", prowadzącym do "[8] Kłodzko, Kudowa-Słone, Bielany Wrocławskie" i z dodatkowymi usługami, takimi jak całodobowa stacja Orlen ze sklepikiem po obu stronach oraz z fastfoodami KFC/McD.

Więcej na ten temat w FAQ